Anders Marcusson

Tävlingsinriktad och social biotekniker - mot nya djärva mål...

Han är den tävlingsinriktade och sociala bioteknikern. Anders Marcusson arbetar som forskningsingenjör på GE Healthcare. Bakom sig har han påbörjade doktorandstudier, men också en karriär inom elitidrotten. För Anders är det lika viktigt med varierande arbetsuppgifter på jobbet som inspirerande och trevliga arbetskamrater.

När Anders Marcusson påbörjade sin utbildning på civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik var hans fokus främst på idrotten. Han satsade mot OS i modern femkamp och därför drog studierna ut på tiden. Trots att han insett att hans studietakt inte var optimal, ser han idag fördelar med att ha studerat med så många årskullar som ju gav honom ett användbart kontaktnät.

När det slutligen var dags för examensarbete hade Anders slutat att elitidrotta och var sedan en tid tillbaka väl fokuserad på studierna. Han blev erbjuden två examensarbeten som han hade sökt, och valde ett på GE Healthcare – på samma avdelning där han idag arbetar. Examensarbetet handlade om en ny Western blot -metod och utfördes inom ett samarbete mellan GE Healthcare och Ludvig institutet (som bedriver cancerforskning). Efter examen påbörjade han doktorandstudier på den medicinska fakulteten, också i samarbete med Ludvig institutet. Forskningen handlade om apoptotiska signalvägar inom cancerforskningen, men Anders avbröt doktorandtjänsten halvvägs till disputationen då han fick jobb på GE Healthcare dit han gärna ville tillbaka. Om han vid rätt tillfälle får chansen att fortsätta doktorera kommer han att göra det.

- Främst eftersom att disputerade har visat att de kan forskning, och kanske har möjlighet till lite andra arbetsuppgifter, säger Anders.

Men idag trivs Anders på avdelningen Protein Analysis på GE Healthcare, vars arbetar är inriktat på elektroforesmetoder. Anders ser stora möjligheter att utvecklas inom företaget. Det bästa med hans jobb som forskningsingenjör är förutom de trevliga kollegorna, att arbetsuppgifterna är mycket varierande, - samt att företaget är stort utomlands;

- På ett år som forskningsingenjör har jag nu bland annat varit till Tyskland, New York och Tokyo. Det dagliga arbetet består i att bistå som expert vid teknisk support till kunder, mjukvaru-utveckling, genomföra utbildningar både internt och mot kunder, samt att arbeta med utveckling av produkter.

- Jag har ett väldigt varierande jobb. Ena stunden utför jag tester av befintliga produkter på lab, för att i andra stunden sitta vid datorn eller vara ute hos kunder och lansera nya produkter.

På GE Healthcare arbetar många biotekniker som Anders och han är mycket nöjd med vad utbildningen i Uppsala har gett honom. Särskilt kurserna inom proteinanalys har han användning för i sitt arbete idag, men också sättet att tänka och lösa problem som han lärde sig. Han tycker att utbildningen var bred fast den ändå hade stark forskningsanknytning.

- Har man intresse för bioteknik eller biologi i allmänhet tycker jag man ska välja civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Här på GE och säkert många andra arbetsplatser så har utbildningen ett gott rykte, och anses som en bra utbildning med kunniga lärare.

Förutom de teoretiska kunskaperna efterfrågas på arbetsplatsen färdigheter som att kunna ta egna initiativ och ha en analytisk förmåga.

- Sen ska man också gilla att ha kul, det är jätteviktigt, man kan ju inte gå igenom livet utan att trivas och ha kul! säger Anders glatt. Tydligt är att Anders Marcusson själv har hittat de krafter som driver honom. När han nu gett upp elitidrotten och ”bara” satsar på maraton, har han kanske mycket över till karriären.

- Man vill ju bli riktigt bra på det man gör, och dessutom känna att det sker en utveckling på området man arbetar inom, avslutar han.

Madelene Törnqvist