Biolog och informatör

Namn: Oloph Demker
Kommer från: Uppsala
Utbildning: Biologi vid Göteborgs universitet och Uppsala universitet, med inriktning mot växtekologi, systematik och naturvård. Påbyggnadsutbildning i Vetenskapskommunikation vid Uppsala universitet.
Jobbar som: Informatör på Centrum för biologisk mångfald (CBM) i Uppsala.

Oloph Demker har utbildningar inom både biologi och vetenskapskommunikation, en idealisk kombination för hans tjänst som informatör på Centrum för biologisk mångfald (CBM) i Uppsala.

Som informatör arbetar Oloph med forskningsinformation, hemsidor, publikationer och presskontakter. Det kan handla om att skapa hemsidor för nya forskningsprojekt, producera trycksaker, skriva pressreleaser, designa utställningsmaterial och underlätta internkommunikation mellan forskare. Han är också redaktör och formgivare för CBM:s tidning Biodiverse som utkommer med fyra nummer varje år. Målgruppen för informationsinsatserna är mycket bred:

– CBM organiserar många stora forskningsprogram och har krav på sig från finansiärerna att resultaten ska nå fram inte bara till forskarsamhället utan även till avnämarna, d.v.s. användarna av kunskapen – i vårt fall ofta lantbrukare, markägare och tjänstemän som utövar någon form av tillsyn på länsstyrelser eller andra myndigheter, berättar Oloph och tillägger:

– CBM är också en organisation med en viss agenda, vi värderar biologisk mångfald och det är viktigt för oss att komma med budskap som entusiasmerar andra. Beslutsfattare och politiker är därför viktiga målgrupper för oss. Det handlar om att försöka få dem att förstå det vi vet: att vi dör om vi inte bevarar och använder den biologiska mångfalden på rätt sätt.

Kombinationsutbildning
Oloph läste biologi med inriktning mot ekologi och systematik och närde en dröm om att bli doktorand. Men examensarbetet fick honom på andra tankar och han insåg att han ville jobba mer tillämpat. Den första tiden efter studierna gjorde han en del fältarbete och provade också på att jobba ett år som lärare. Så småningom bestämde han sig för att satsa på journalistik och sökte den ettåriga påbyggnadsutbildningen vid Uppsala universitet. Utbildningen är eftertraktad och gör urval genom ansökningsbrev, arbetsprover och intervjuer. Under intervjun fick Oloph frågan om journalistik verkligen var det han ville ägna sig åt. Skulle inte utbildningen inom vetenskapskommunikation passa honom bättre? På den vägen blev det.

– Utbildningen inom vetenskapskommunikation gav mig en profil som passar mig jättebra och kombinationen biologi och information är idealisk för mig. Jag vill jobba med en fot i vetenskapen och den andra i informatörens yrke. CBM har oerhört duktiga medarbetare och jag är inte där i egenskap av biolog utan för mitt tekniska kunnande, men det hade varit mycket svårt för mig att klara jobbet utan min biologutbildning.

Efter kurspaketet i vetenskapskommunikation fick Oloph ett vikariat på SLU:s informationsavdelning där han skrev pressmeddelanden och jobbade med en faktaserie. Därefter jobbade han några år i kosmetikbranschen med hemsidor och en kundtidning. Han kände dock att han ville jobba någonstans där hans biologiska bakgrund fick mer utrymme, så han sökte sig vidare och blev så småningom kontaktad av CBM som sökte en informatör.

Varför valde du att läsa biologi?
- Jag hade en bra biologilärare i gymnasiet och som specialarbete i trean gjorde jag en kartläggning av floran i ett naturområde utanför Uppsala. Det öppnade mina ögon för den biologiska diversitet som finns alldeles runt omkring oss. Jag upptäckte att allt det där gröna mellan blommorna på en äng i själva verket var femtio olika arter av gräs och halvgräs. Det blev så mycket roligare att gå ut i naturen när jag hade lärt mig se vad som fanns där.

Hur ser din framtid ut?
- Jag vill fortsätta jobba med information inom den gröna sektorn, kanske starta eget så småningom och ta uppdrag kopplade till biologisk mångfald. Jag vill gärna producera material som är pedagogiskt och entusiasmerande samtidigt som det innehåller seriös forskningsinformation.

Anna Maria Wremp