Mikaela Gönczi

Ekotoxikolog som arbetar med miljöfrågor på EU-nivå

Det bästa med Mikaela Gönczis jobb är att hon kan påverka och driva igenom förändringar. Genom sin anställning vid miljöanalysavdelningen på Naturvårdsverket arbetar hon med hela EU som bas.

Ett halvår efter sin examen sökte Mikaela till ett traineeprogram vid Naturvårdsverket. Som en av de 1500 sökande på bara nio platser lyckades hon fånga arbetsgivarnas intresse. Anledningen till det tror hon är att hennes utbildning passade så bra med den profil de eftersökte.- Jag hade läst biologiprogrammet med inriktning ekotoxikologi, och utöver det hade jag pluggat extra limnologi. I vanliga fall är det svårt att få en fast anställning på Naturvårdsverket om man inte har tidigare arbetslivserfarenhet, men till traineeprogrammet sökte de nyutexaminerade.

Mikaela sysslar framförallt med miljögifter och vattenförvaltningsarbete. Jobbet innebär att hon sitter i flera arbetsgrupper inom EU som tar fram olika dokument och direktiv för hur EU-länderna ska hantera olika miljöfrågor. Hon trivs bra med den internationella kontakten som hon får genom arbetet.- Det är spännande. Jag lär mycket om hur andra resonerar och får förståelse för problem som finns i andra länder, men som vi inte har i Sverige. Nackdelen är att det ibland blir tungrott när alla EU-länder ska komma överens om saker och ting. Man har olika prioriteringar och det går gärna långsamt när ekonomi och politik är inblandat.

Det bästa med hennes jobb är att hon kan sätta sin prägel på de beslut som fattas.- Om det är ett område som jag kan motivera varför det är viktigt, så kan det inkluderas i ett EU-direktiv. Direktivet får sedan genomslagskraft i flera länder, vilket är en häftig känsla. Ett annat, konkret exempel på när jag har kunnat uträtta något är då jag identifierade vissa luckor inom forskningen. Det gällde klassificering av ekologisk status i vatten, och mina iakttagelser har lett till ett forskningsprogram för 47 miljoner som ska fylla igen just de luckorna.

Utbildningen har inte gjort henne till expert, utan gett henne en bas så att hon kan förstå vad forskare och experter talar om på en övergipande nivå och vet hur hon ska kunna kolla upp saker hon behöver lära sig. Ibland behöver hon läsa forskningsartiklar och rapporter när hon ska sätta sig in i ett särskilt område och då kommer de gamla kunskaperna väl till pass. Som vägledning till studenter tipsar hon om att läsa statistik och miljörätt.- Någon som jag har märkt kan saknas både hos mig själv och andra biologer är kunskaper inom statistik. Sådant krävs till exempel när man ska lägga upp provtagningar. Jag tror att det ingår mer statistik i utbildningen nuförtiden, men du tjänar ändå på att läsa extra statistik som biolog. Det är samma sak när det gäller miljörätt, men hur stor användning man har av det senare beror nog mycket på var man arbetar. Jag läste kanske 5 poäng (7,5 hp) under utbildningen och resten har jag lärt mig genom jobbet.
 

Sara Engström