Madelene Törnqvist

Biolog med koll på kemikalier

Korta fakta
Kommer från:
Gävle
Utbildning: Magister i biologi
Nuvarande arbete: Kemikaliekontroller på Landstinget i Gävleborgs län
Tycker om att göra: Sjunga, åka skidor (främst slalom), vandra, paddla kajak, resa (var nyss en månad i Australien), laga mat & fika

Vad innebär jobbet som kemikaliecontroller?

- En kemikaliecontroller ger stöd åt verksamheten i deras hantering av kemikalier. Till exempel måste alla företag och myndigheter som använder kemikalier enligt lag ha en kemikalieförteckning som ska uppdateras varje år. Många av Sveriges landsting, och även Uppsala universitet med flera, använder en gemensam databas för att underlätta det årliga inventeringsarbetet, och för att samla säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter.
- Jag är ansvarig för att granska säkerhetsblad och den information som förs in i databasen för Gävleborgs läns landstings räkning. Jag jobbar också strategiskt med kemikaliefrågor. Bland annat så jobbar vi för att minska antalet hälsofarliga och miljöförstörande produkter. Vi arbetar också med miljömålen för miljöförstörande läkemedel. När det gäller läkemedel försöker vi minska användandet av miljöstörande läkemedel.

Hur många är ni som jobbar med detta inom landstinget?

- Jag är ensam kemikaliecontroller på Landstinget Gävleborg, men jag jobbar i en grupp på sex personer som arbetar med miljö. Alla har sitt eget område. Eftersom jag är ensam på mitt område så ingår jag i nätverk, främst med andra landsting. Jobbet är väldigt socialt. Jag åker ut inom landstinget och håller i utbildningar för ca 200 personer inför den årliga inventeringen. Dessa 200 personer ska inventera kemikalierna på 300 olika ställen. Jag träffar också folk inom flera olika nätverk.

Vad var det som gjorde att du fick jobbet?

- Det var nog flera faktorer som bidrog till det. Dels har jag gått ekotoxikologiinriktningen på Uppsala universitet och det hade personen jag vikarierar för också gjort. Dels har jag jobbat en sommar på GE healthcare med deras kemikaliedatabas. Jag fick sommarjobbet efter att ha gjort yrkespraktik på GE healthcare. Jag har också läst en extra kurs i miljökemi utöver ekotoxpaketet.

Du har också jobbat på IBG.

- Ja, jag jobbade bland annat som DiaNa-koordinator i ca ett år innan jag gjorde min yrkespraktik. Och jag har haft nytta av olika saker jag lärt mig på alla mina jobb i mitt nuvarande arbete.

Har du några tips och råd till nuvarande och blivande studenter?

- Läs gärna jobbannonser för att se vad arbetsgivarna efterfrågar. Man ska förstås plugga det man är intresserad av, men man kan bredda sig med någon extra kurs för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden.
- Passa på att nätverka med studiekamraterna och ha kul under studietiden. Det blir både roligare och du kan ha nytta av att kunna ringa goda vänner och utbyta råd när du jobbar eller inför att du ska söka jobb.
- Var inte rädd för att ta andra jobb på väg mot drömjobbet. Alla jobb ger bra erfarenheter inför framtiden och drömjobbet.

Hur ser din egen framtid ut?

- Jag hoppas på att få fortsätta här även efter vikariatet är slut. Annars får jag söka mig vidare, och är en erfarenhet rikare.

Elisabeth Långström