Karin Lindström

Krokig väg till Biotopia

Korta fakta
Utbildning: Magister i biologi och doktorutbildning i populationsbiologi
Nuvarande arbete: Naturpedagog på Biotopia.
Kommer från: Västerås
Fritidsintressen: Kajakpaddling, långfärdsskridskor, telemarksskidor och snowboard. Men allt ligger på hyllan nu under småbarnsåren.

Karin Lindström jobbar som naturpedagog på biologimuseet Biotopia. Vägen dit har varit krokig men hela tiden rolig.

Karin började på naturvetarprogrammet första året det gavs som ett fyraårigt magisterprogram. Innan dess hade biologutbildningen varit ett treårigt kandidatprogram som idag. Karin valde att ta flest kurser i ekologi och genetik och det som fångade henne var ekologi och naturvård. Som nyexaminerad naturvetare jobbade hon på Länsstyrelsen i Värmlands län i drygt ett år och sedan gick resan tillbaka till Uppsala där hon blev doktorand i populationsbiologi.

Vad handlade till doktorandprojekt om?
- Jag studerade grönfinkar under tiden 1996–2000 och mitt projekt handlade om kopplingar mellan parasiter och dräktkaraktärer. Jag ville testa om fåglarnas fjäderdräkt kunde avslöja om de hade bra förmåga att motstå infektioner, och det var faktiskt så!

Efter doktorandtiden fick Karin ett stipendium för att åka på postdoc i USA i 2,5 år. Där jobbade hon som forskare vid Princeton University utanför New York med fåglar i Panama och på Galapagosöarna.
- Projektet handlade om fåglar och deras investeringar i sina immunförsvar och om hur stresshormoner kan påverka immunförsvaret. Vi letade också parasiter på Darwinfinkar och hittade några nya kvalsterarter på finkarna.

Nästa vända på den krokiga vägen blev som DiaNa-koordinator och lärare/programsamordnare för lärarutbildning i biologi.
- Jag jobbade som projektanställd i 3 år på IBG innan projekttiden tog slut och jag lämpligt nog blev mammaledig samtidigt. I mitt nuvarande jobb är det en fördel att ha barn eftersom vi arbetar mycket med barn.

Naturpedagog på Biotopia – 'Uppsalas hetaste museum'
- Jobbet som naturpedagog är omväxlande och stimulerande. Vi har guidningar och aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, från förskoleklasser till pensionärsgrupper. En normal dag har jag en förskole- eller grundskoleklass på förmiddagen. Antingen får de en guidad tur i museet eller så får de göra en aktivitet. Övrig tid arbetar jag bland annat med planering av nya roliga aktiviteter. Vi har ett gediget utbud av aktiviteter på hemsidan www.biotopia.nu. Lite äldre ungdomar brukar få speciella temavisningar inriktade mot till exempel miljö och hållbar utveckling.

- Vi blev utsedda till "Uppsalas hetaste museum" av lokaltidningen 018. Deras löpsedel frestade med "Döda djur lockar mest". Biotopia var nämligen det museum i Uppsala som lockade flest besökare 2009. Vi satsar mycket på skolaktiviteter, men allmänheten utgör faktiskt den största andelen av besökarna.

Vad är Biotopias naturkalender?
Biotopia fungerar som en gemensam annonsplats för föreningar mot naturintresserad allmänhet. På vår hemsida annonserar vi olika föreningars guidade utflykter som vem som helst får följa med på. Vi har också foldrar med utflyktstips i entrén. Där finns mycket smått och gott som era studenter kan ta del av.

Vilka tips vill du ge dagens studenter?
- Var öppen i tanken om vad du ska jobba med i framtiden. Man kan ju aldrig riktigt veta vilka jobb som kommer att erbjudas när det är dags att söka, så jag tror det är bra att inte låsa sig alltför mycket vid en plan. Min bana till Biotopia har varit krokig men alla jobb jag har haft har varit roliga (utom en veckas jobb på tvättman som inte var rolig men en nyttig erfarenhet ☺).

Elisabeth Långström