Emma fick jobb en vecka efter examen

Namn: Emma Colleen

Bor i: Uppsala

Har läst: Biologi vid Uppsala universitet, med inriktning mot ekotoxikologi. Även kurser i organisk kemi och miljökemi.

Jobbar som: Handläggare på Naturvårdsverket i Stockholm, Miljörättsavdelningen, enheten för förorenade områden.

Biologer utmålas ibland som en yrkesgrupp som har svårt att få jobb. Emma Colleen är ett lysande exempel på motsatsen. En vecka efter att hon var färdig med studierna fick hon jobb på Naturvårdsverket, där hennes kompetens som ekotoxikolog efterfrågades.

– Jag hade tur och fick jobb direkt, bara en vecka efter att jag redovisat mitt examensarbete, dessutom ett väldigt stimulerande och kul jobb. Allt gick väldigt fort – jag var på intervju på torsdagen, fick jobbet på fredagen och började måndagen därpå!

Emma Colleen har läst Naturvetarprogrammet biologi med inriktning mot ekotoxikologi. Det var genom huvudläraren inom kurspaketet i ekotoxikologi som hon fick kontakt med Naturvårdsverket. En tidigare student som jobbade på verket tipsade om ett ledigt vikariat. Emma fick komma till intervju och i konkurrens med flera andra sökande blev hon erbjuden tjänsten.

Vad jobbar du med på Naturvårdsverket?
- Jag jobbar som handläggare på en avdelning som heter Miljörättsavdelningen, enheten för förorenade områden. Till mina uppgifter hör att handlägga och utreda ärenden enligt miljöbalken, framför allt ärenden som rör dumpning av sediment som kan innehålla föroreningar i vatten. Sådan dumpning är förbjuden men Naturvårdsverket kan bevilja dispens i vissa fall och jag utreder om det kan medges.

– Jag arbetar också en del med internationella konventioner som handlar just om dumpning i vatten. Där är min uppgift främst att bistå med kunskap till andra som åker på olika internationella möten. Dessutom har jag ett samordningsansvar på Naturvårdsverket när det gäller bekämpningsmedel, som innebär att jag ska samordna och ha en överblick vad som händer på verket inom dessa frågor samt att vara en kontaktperson på Naturvårdsverket. Just nu pågår förhandlingar inom EU om ett nytt regelverk och jag bistår Miljödepartementet med sakkunskap i vissa frågor.

Hur är Naturvårdsverket som arbetsplats?
- Jag tycker det är en väldigt öppen arbetsplats, där man har ett stort intresse för människan. Det är en spännande arbetsplats, det är ju Sveriges centrala miljömyndighet med ca 550 anställda som jobbar med en mängd olika områden på kontor i Stockholm, Östersund och Kiruna. Det roligaste med jobbet är att det är så varierat, och att jag är där det faktiskt händer. Saker som kommer ut i pressen har jag hört innan om i korridorerna.

Naturvårdsverket uppmanar också sina medarbetare att kompetensutveckla sig, berättar Emma. Själv har hon bland annat fått gå en internutbildning i förvaltningskunskap, kunskaper som är viktiga för alla som jobbar på en myndighet. Inom kort ska hon också få gå en EU-utbildning.

Är du nöjd med din utbildning?
- Ja, jag är väldigt nöjd, framför allt med ekotoxikologiprogrammet som hade en väldigt praktisk inriktning och bra anknytning till arbetslivet, med mycket studiebesök och kontakter under utbildningen. Ekotoxpaketet gav mig en tydlig inriktning. Det var lite skönt också med ett fast kursupplägg, så att man slapp fundera inför varje termin på vad man skulle välja.

När Emma började vid Uppsala universitet gick hon först en halv termin på civilingenjörsprogrammet Bioinformatik men bytte till Naturvetarprogrammet biologi som hon kände passade henne bättre.

– Jag insåg att miljö är det jag vill hålla på med. Civilingenjörsprogrammet är en bred utbildning, men jag ville istället koncentrera mig på miljö och få djupkunskaper inom det området.

Vad har du haft mest nytta av i din utbildning?
- Jag tycker verkligen att jag har lärt mig tänka kritiskt och reflektera över saker, inte bara hålla med. Inte så att man ifrågasätter allt man hör och ser, men jag känner ändå att jag har en förmåga att ta in budskap när det gäller ekologi och miljö och tolka informationen. Jag samarbetar med andra myndigheter och har också kontakt med personer i andra branscher som inte vet något alls om miljö. Då gäller det att kunna stå på sig och där känner jag att jag är trygg i min bakgrund.

Emma tillhörde en av de första årskurserna av biologer vid Uppsala universitet som fick systematisk kommunikationsträning inom utbildningen, genom DiaNa-projektet. Det var jobbigt stundtals, men med perspektiv på utbildningen är hon tacksam över träningen:

– DiaNa är en jättebra satsning. Jag är väldigt glad över att ha fått möjlighet att träna mig i att göra misstag, muntligt och så där. Många man träffar i yrkeslivet tycker det är jobbigt att tala inför folk, men jag tycker att jag har lärt mig hantera nervositeten.

Innan Emma fick jobb hade hon i det närmaste bestämt sig för att doktorera och de planerna är inte helt lagda på hyllan ännu. Men hon kan också tänka sig att fortsätta på det inslagna spåret.

– Jag skulle vilja jobba internationellt med miljö- eller kemikaliefrågor. En dröm är ju att få åka till något land som behöver expertis på miljöområdet och bistå, det skulle vara jätteroligt.

Anna Maria Wremp