Anna Gusén

Praktikanten som är beredd på arbetslivet

Kandidatarbete på Länsstyrelsen i Västerås ledde vidare till att Anna senare gjorde Yrkespraktik på samma ställe. Ett val som gav en kortare anställning innan hennes examensarbete och som hon klassar som en av de bästa kurserna hon gått.
- ”Alla borde göra yrkespraktik” säger Anna under intervjun

Anna kommer ursprungligen från Mälardalens högskola i Västerås där hon gick ett kandidatprogram i Miljövetenskap. En av hennes lärare där var limnolog, och väckte hos henne ett intresse för området som ledde till att hon, via lärarens kontakter, fick göra sitt kandidatexamensarbete (motsvarar Självständigt arbete, red anm.) på Länsstyrelsen i Västerås. Arbetet hon fick utföra där gav henne mersmak på limnologin och eftersom hon bodde i Enköping, valde Anna sen att plugga vidare vid Uppsala universitet inom Masterprogrammet i Biologi med inriktning mot Limnologi.

Under studietiden i Uppsala läste hon limnologikurserna samt Tillämpad ekosystemekologi och Ekologisk metodik innan hon började på kursen Yrkespraktik.

- ”Tack vare de kontakter jag hade fått av mitt kandidatarbete så kunde jag komma tillbaka till Länsstyrelsen i Västerås för att göra praktik där. Dessutom hade jag själv fått lite inblick i hur det var att arbeta där.”

Praktiken varade under åtta veckor, och under den tiden fick Anna pröva på många olika delar av verksamheten, och vikten av GIS (Geografiskt InformationsSystem, red anm.).

- ”Jag fick vara med i fält, jag följde med på några inventeringar, både när anställda och när konsulter var ute. Jag fick även sortera en del av de data som vi fick in och korrekturläsa material som skulle publiceras. När det var möten eller kurser så blev jag alltid erbjuden att vara med. Det var då jag insåg hur eftertraktat GIS-kunskaper är. Varje möte där man diskuterade praktikanter eller liknande så ställdes standardfrågan: Kan personen GIS?”

Anna hade GIS-kurser i bagaget sedan innan, något som kan talat för henne när hon sökte praktikplatsen. Men hon lärde sig ändå väldigt mycket GIS på plats. Att få använda GIS till de uppgifter som fanns inom Länsstyrelsen skiljde sig en del från kurserna och övningen var värdefull. Det och artkunskap visade sig vara värdefulla kunskaper Anna tog med sig till Länsstyrelsen. Men praktik är mer än bara vad praktikanten kan göra på arbetsplatsen, det handlar också om vad arbetsplatsen kan ge praktikanten. En av nyckeldelarna i en bra praktik är att få bra handledning.

- ”Jag kände mig verkligen som en i gänget, och hade bra handledning både från Länsstyrelsen och från universitetet. Folk tog sig tid och var tillgängliga. Jag fick bra inblick i hur det ser ut när man jobbar där, och hur verksamheten ser ut. Jag vill definitivt arbeta med något liknande sen när jag är klar, exempelvis på Länsstyrelsen eller på Vattenmyndigheten som jag också fick lite kontakt med.”

Anna rekommenderar alla att gå Yrkespraktiken, men att ta den i slutet av utbildningen.

- ”Det är bland de bästa kurser jag gått. Att få den kopplingen till arbetslivet är jättevärdefull, både gällande kontakter och gällande erfarenheter. Att jag dessutom fick en månads anställning direkt efter, innan mitt exjobb, gjorde det bara bättre.”

Robert Malmgren