Biologer och molekylärbiologer

Karin Fager

Efter att ha disputerat i zoologisk ekologi valde Karin att erhålla lektorskompetens på lärarhögskolan. Så småningom blev hon chef på Miljö- och vattenenheten på Länsstyrelsen på Gotland.
Läs mer om Karin

Ken Andersson

Ken Andersson började läsa på kandidatprogrammet i biologi för att sedan fortsätta på en master i tillämpad bioteknik. Därifrån gick vägen till en doktorandtjänst på KTH som på räls. 
Läs mer om Ken

Elham Sadeghayobi

Att ta kontakt med forskare och själv planera sitt arbete är Elham Sadeghayobis melodi. Det ledde både till ett examensarbete på Galapagosöarna och till en anställning som forskningsassistent i Uppsala.
Läs mer om Elham

Stina Weststrand

Stina forskar i systematisk biologi och har vunnit Forskar Grand Prix för att hon på några minuter lyckas beskriva sin forskning om mosslumrar på ett fängslande sätt.
Läs mer

Elin Ahlzén

Från nyfiken till hjärnforskning: Det är klart att du kan gå från estet till biologilärare, eller från biologilärare till neurobiolog. Om du vill. Elin Allzén började på ett spår och slutade på ett helt annat.
Läs mer om Elin

Anders Lind

Anders Lind kom till Uppsala för att studera psykologi. Han insåg snart att det var de biologiska processerna bakom psykologin som intresserade honom mest, så han började på Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi. Han nu bege sig till Wien för att doktorera.
Läs mer om Anders

Sara Arons

Sara Arons började läsa biologi, men istället för forskare är hon nu VD för Drivhuset i Uppsala. Enligt henne är det kontakter och bananskal som har format karriären.
Läs mer om Sara

Sahar Ardabili Asl

Att jobba på företag var det självklara målet för Sahar Ardabili Asl. Men när hon hörde talas om ett examensprojekt som triggade hennes nyfikenhet, så öppnade hon dörren till doktorandlivet istället.
Läs mer om Sahar

Ekotoxikolog som arbetar med miljöfrågor på EU-nivå

Det bästa med Mikaela Gönczis jobb är att hon kan påverka och driva igenom förändringar. Genom sin anställning vid miljöanalysavdelningen på Naturvårdsverket arbetar hon med hela EU som bas.
Läs mer om Mikaela

Molekylärbiolog blir expert på kommersialisering

När jag träffar Kristofer Severinsson är han i full gång med att skriva på sin studieplan inför doktorandstudierna. Om någon månad börjar han, med full doktorandtjänst på en gång, på Institutionen för industriell teknik. Med en bakgrund som molekylärbiolog.
Läs mer om Kristofer

Intressestyrd biolog fick intressant jobb

Yrkespraktik för ett år sedan. Det blev en projektanställning för Vilhelm i två månader. Som förlängdes. Och förlängdes. Nu är det dags för examensarbete men bara på 50 %, resterande del av tiden fortsätter jobbet. Och fortsätter.
Läs mer om Vilhelm

Molekylärbiolog med uppgift att kommunicera

”Bemanningsföretag är ett jättebra sätt att visa upp sig på arbetsmarknaden och få sina första jobberfarenheter” säger Karolin Bergenstråhle . Med molekylära kurser, lite engagemang och en stor dos kommunikationsträning har hon nu jobb som länk mellan vård och forskning via Uppsala biobank och UCR.
Läs mer om Karolin

Student, mamma, klinisk fysiolog

Marie Berglund har tagit den långa vägen till arbetet på labbet vid Folkhälsa och vårdvetenskap. Från eget företag gick hon via komvux till biologiutbildningen vid Uppsala universitet och vidare till sitt nuvarande jobb via forskningspraktik och exjobb.
Läs mer om Marie

Praktikanten som är beredd på arbetslivet

Kandidatarbete på Länsstyrelsen i Västerås ledde vidare till att Anna senare gjorde Yrkespraktik på samma ställe. Ett val som gav en kortare anställning innan hennes examensarbete och som hon klassar som en av de bästa kurserna hon gått.
- ”Alla borde göra yrkespraktik” säger Anna under intervjun
Läs mer om Anna

Biolog med koll på kemikalier

Madelene är biolog och har nyligen gett sig ut i arbetslivet. Jobbet som ensam kemikaliecontroller på Landstinget i Gävleborgs län är faktiskt väldigt socialt, och hon har full nytta av sina kunskaper från biologiutbildningen med inriktning mot ekotoxikologi.
Läs mer om Madelene

Grönbiologen som trotsade framtidsutsikterna och blev chef

När grönbiologin var nästan utesluten som ämne med framtidsutsikt pluggade Linda Hedlund just det och valde kurser helt efter intresse. Efter doktorering kom jobben lätt, och från Naturvårdsverket har spåret gått till dagens jobb som chef på LRF skogsägarna.
Läs mer om Linda

Krokig väg till Biotopia

Karin Lindströms väg till jobbet som naturpedagog på biologimuseet Biotopia har varit lång och krokig men rolig. Hon har hunnit med bland annat naturvårdsarbete i Värmland, fågelforskning i USA med fältarbete på Galapagos och att vara som lärare för blivande biologilärare.
Läs mer om Karin

Denny Bergerholm

Att arbeta med forskning är Denny Bergerholms mål med karriären. Han har läst biologi i många år men hans funktionshinder som döv försvårar studierna. I dag arbetar han som föreningskonsult och har också uppdrag som lärare på dövskola där han har stor nytta av sina biologiska kunskaper.
Läs mer om Denny

Elvira Santic

Elvira valde bara kurser som intresserade henne under sin utbildning. Det ledde till jobb med läkemedelssäkerhet där hon varje dag möter nya utmaningar.
Läs mer om Elvira

Emma Colleen

En vecka efter att Emma hade avslutat sina studier fick hon jobb som handläggare på Naturvårdsverket där hennes kompetens som ektoxikolog efterfrågades.
Läs mer om Emma

Henrik Johansson

Att studera biologi var en självklarhet för Henrik. Efter att han avslutat sina studier började han forskar kring hur växter känner av och anpassar sig till torka och salthalt i marken.
Läs mer om Henrik

Oloph Demker

Oloph jobbar som informatör på Centrum för biologisk mångfald (CBM) i Uppsala. Han har utbildningar inom inom både biologi och vetenskapskommunikation vilket är en idealisk kombination för hans tjänst.
Läs mer om Oloph

Oscar Fogelström

Oscar jobbar på forskningsinstitutet NIVA i Oslo som labbchef. Han rekomenderar att söka jobb i Norge.
Läs mer om Oscar