Behörighet och ansökan

Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik

Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9) alternativt Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9).
Ansökan senast 15 april för höstterminen.

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi

Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).
Ansökan senast 15 april för höstterminen.

Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi, ingång för samhällsvetare

Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2 (områdesbehörighet A3) alternativt Matematik C, Naturkunskap B (områdesbehörighet 3).
Ansökan senast 15 april för höstterminen.

Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Matematik 3b/3c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A3) alternativt Matematik C, Naturkunskap B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 3)
Ansökan senast 15 april för höstterminen.

Grundlärarprogrammet, förskola - åk 3

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b) alternativt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
Ansökan senast 15 april för höstterminen.
Ansökan senast 15 oktober för vårterminen.

Grundlärarprogrammet, åk 4-6

Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6 b) alternativt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6 b).
Ansökan senast 15 april för höstterminen

Ämneslärarprogrammet, åk 7-9

Intaget på ämneslärarprogrammet åk 7-9 "har lagts på is" pga svagt intresse för inriktningen, dock får man även behörighet att undervisa på högstadiet genom att läsa: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot Gymnasieskolan.

Ämneslärarprogrammet, gymnasieskola (biologi/naturkunskap)

Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet A11) alternativt Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 14).
Ansökan senast 15 april för höstterminen.
Ansökan senast 15 oktober för vårterminen.

Kompletterande lärarprogrammet, åk 7-9

Ämnesstudier (i normalfallet) med fördjupning om lägst 90 hp i minst ett ämne med relevans för grundskolans årskurser 7-9, inklusive minst ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska som motsvarar det som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Ansökan senast 15 april för höstterminen.
Ansökan senast 15 oktober för vårterminen.

Kompletterande lärarprogrammet, gymnasieskola

Ämnesstudier om minst 120 hp (i normalfallet) med fördjupning i minst ett för gymnasieskolan relevant ämne, inklusive minst ett självständigt arbete om 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
Ansökan senast 15 april för höstterminen.
Ansökan senast 15 oktober för vårterminen.

Ladda hem högskoleverkets tabell över vad de olika områdesbehörigheterna.