Utbildning

Här finns information för dig som är intresserad av våra program och kurser. Information för dig som redan är student vid IBG hittar du på våra studentsidor.

Plugga utomlands

Kontakta oss

Biologi, bioteknik och bioinformatik

Biologi, bioteknik och bioinformatik är områden som spänner från grönaste naturvårdsbiologi till medicinområdet, datavetenskapen och gränslandet mot kemi och fysik. 

Är du intresserad av något av dessa områden har du kommit till utbildningarna med Europas mest nöjda studenter. Vi utbildar biologer ocivilingenjörer och bioinformatiker som sedan jobbar inom industri, forskning, som lärare, naturvårdare, vetenskapsjournalister och mycket mer.

Här hittar du länkar till våra olika program med information om dessa. Om du redan har läst en del av ett program på ett annat universitet kan du också ansöka till senare delen av ett program (pdf) hos oss.

Forskarutbildning

Bild på eppendorfrör med turkos vätska plus pipett

Ungefär hälften av våra studenter går vidare till en forskarutbildning inom biologi, molekylärbiologi eller medicin. Är du intresserad av en forskarbana kan du dra nytta av att du träffar många forskare redan under dina första år på utbildningen.

Läs mer om forskarutbildning

Att läsa biologi på annan ort i Sverige

Kandidatprogrammet, inriktning biologi/molekylärbiologi eller motsvarande finns vid de övriga svenska universiteten. Vissa högskolor har också biologiprogram och/eller fristående biologikurser. Du har relativt goda möjligheter att byta utbildningsort helt eller läsa någon eller några kurser på annan ort. På fördjupningsnivå finns kurser på något eller några av de andra universiteten som inte finns i Uppsala (och naturligtvis tvärtom). Du kan alltså få ytterligare bredd på din utbildning genom att läsa någon annanstans under en period.

I Uppsala finns ett mycket stort utbud av fördjupningskurser i biologi. Du har som biologistudent vid Uppsala universitet även möjlighet att söka alla SLU:s fördjupningskurser i biologi. Om du läser kurser utanför Uppsala universitet under minst en termin, ska du alltid anmäla studieuppehåll till IBG.

För information om kursutbud av kurser, förkunskapskrav, urval, behörighet, m.m., kontakta studievägledaren i biologi vid respektive universitet.