Förslag på projekt

Här nedan finns en inspirerande lista med förslag på projekt i olika länder inom några olika ämnesområden. Ta gärna kontakt med kontaktpersonen/handledaren om du tycker det verkar spännande.

Konflikt mellan naturvård och människor/ekoturism

Kina. Xishuangbanna i Yunnan, södra Kina.
Speciellt problematik runt samexistens mellan elefanter och människor.
Kontakt: Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Växtfysiologi

Kina. Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) i Yunnan, södra Kina.
Se mer: XTBG:s hemsida
Kontakt: Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Populationsbiologiska studier främst på växter

Sydafrika. University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg
Se mer: University of KwaZulu-Natals hemsida
Kontakt: Ronny Alexandersson (ronny.alexandersson@ibg.uu.se) och Jon Ågren (jon.agren@ebc.uu.se)

Betes/betesväxt-problematik

Botswana. Kontakt: Ingvar Backéus (ingvar.backeus@gmail.com) och Christina Skarpe (christina.skarpe@hihm.no)

Conservation genetics of forest trees in two diversity hotspots

China. Qinghai-Tibetan Plateau. Jointly with Prof Liu Jianquan, Lanzhou University (Gansu Province)
India. Western Ghats. Jointly with Prof Uma Shankeer, Agricultural University of Bangalore and Atree. Bangalore Karnataka
Kontakt: Martin Lascoux (Martin.Lascoux@ebc.uu.se)

Handledare som har fler förslag eller idéer!

Kontakta Ronny Alexandersson, IBG så fyller jag på!

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)
Backéus, Ingvar (Ingvar.Backeus@gmail.com)