Studera utomlands till Double Degree

Om Cranfield

Campus Cranfield ligger mitt emellan städerna Bedford och Milton Keynes, en bit norr om London. Närmaste flygplats är Luton Airport, som trafikeras av Ryanair från Skavsta (ofta mycket billigt). Bedford och Luton har direktlinjer med tåg till London King’s Cross på mindre än en timme. Även Oxford och Cambridge är lätt nåbara från Cranfield. Universitetet består av ett koncentrerat campusområde med ca 2000 studenter, pubar, ett par små affärer, bank, caféer, sportanläggningar, m.m. Olika typer av boende finns på campusområdet.

http://www.cranfield.ac.uk/

Vem kan söka?

  • Studenter på Civilingenjörsprogrammen Molekylär bioteknik kan söka efter år 4. Detta innebär en viss förlängning av utbildningen.
  • Studenter som studerat kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi kan söka efter 3 år
  • Studenter som studerar på masterprogrammet i biologi, bioinformatik, molekylär bioteknik eller tillämpad bioteknik kan söka för att studera i cranfield sitt första eller andra år.

Vi förutsätter att dina engelska-kunskaper är goda och att du gillar att studera i ett högt tempo.

Finansiering

Cranfield university ger stipendier motsvarande årsavgiften för programmet, d.v.s. man behöver inte betala kursavgift. Däremot tillkommer normala levnadskostnader, hyra, etc. Studierna vid Cranfield berättigar till CSN-medel. Utbytet beräknas ligga inom ERASMUS- avtalet, och då tillkommer också ett mindre stipendium.

Utbildningsprogram

Utbytet mellan IBG och Cranfield University gäller i första hand fem program inom Cranfield Health:

  • Translational Medicine
  • Molcular Medicine
  • Medical Diagnostics
  • Advanced Automation and design
  • Environmental Diagnostics

Studenter på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi kan dessutom läsa:

  • Land management (med vissa av dess underkategorier)

Om du är intresserad av andra program på Cranfield än dessa så måste du kontakta din programsamordnare Margareta Krabbe (civilingenjörsprogrammet) eller Eva Damm (kandidatprogrammet) för vidare diskussioner.

Studiernas upplägg

Läsåret på Cranfield startar i början på oktober och slutar i mitten av september året därpå. Programmen är små och har mellan 15-25 platser vardera. Varje student får en ”egen” lärare/kontaktperson (”tutor”) som man kan fråga om råd, hjälp och tips. Programmen består av ett tiotal kurser i moduler om två till tre veckor och ett examensarbete. Examensarbetet kan göras inom universitet, statligt verk eller på företag, i England eller i annat land. Varje program erbjuder en lista på möjliga examensarbeten och i samråd med en personlig kontakt på masterprogrammet.

Masterprogrammen är vanligen sammansatta på följande sätt: Ungefär 40% av programmet är kurser (katederundervisning) med 10 x 2 veckors moduler före och efter juluppehållet, 5% av tiden på masterprogrammen är examination i olika former, 5% är ett grupp-projekt och 50% är examensarbete.

Ansökning

Skriftlig intresseanmälan till IBG ska vara inne senast 15 mars.

Studenter från Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik skickar in en intresseanmälan till:

Jan Andersson
e-post Jan.Andersson@icm.uu.se

Naturvetarstudenter söker till:

Eva Damm
e-post Eva.Damm@ibg.uu.se
tel. 018-471 4306.

Utvalda studenter tas ut till intervjuer först på IBG sedan med representant för Cranfield University (i april i Uppsala). Besked ges i april/maj.

Varför ta denna chans?

Det här är en chans för dig som vill läsa ett år i England och samtidigt inrikta dig på ett specifikt område inom bioteknik eller miljöområdet. Med en sådan här dubbelexamen ökar du också din attraktionskraft på arbetsmarknaden. Cranfield har liknande avtal med ett antal utvalda universitet över Europa, bland andra SLU som har mycket goda erfarenheter, och vars studenter i många fall har fått bra jobb i England efter sitt år på Cranfield.

Senast uppdaterad: 2022-12-09