Utlandsstudier

Utlandsstudier

Som student på Institutionen för biologisk grundutbildning finns alla förutsättningar för att åka på utbyte till många olika platser i världen. På denna sida hittar du främst information om IBGs utbytesprogram och de universitet IBG själva har utbytesavtal med. Men du hittar också länkar till fakultetens och universitetets centrala utbyten, samt länk till sidorna om Erasmuspraktik

Har du några frågor som rör utbytesstudier kan du kontakta IBGs utbyteskoordinator på e-postadressen exchange@ibg.uu.se.

Utlandsstudier

IBG:s utbytesprogram

Som student vid IBG har du goda möjligheter att förlägga delar av dina studier utomlands. IBG har ett utbytesprogram i biologi som riktar sig till alla studenter som läser vid IBG och som uppfyller behörighetskraven. Som utbytesstudent betalar du inga studieavgifter. De flesta av våra utbyten ligger inom ramen för EU:s ERASMUS-program som innebär en möjlighet att läsa vid ett annat Europeiskt lärosäte. Du som utbytesstudent erhåller dessutom ett s.k Erasmus-stipendium.

IBG:s utbytesprogram omfattar framför allt fördjupningskurser i biologi. På de flesta av våra partneruniversit finns också möjlighet att göra exjobb eller kombinera examensarbete med vanliga kurser. För de flesta universitet så behöver du på egen hand hitta en handledare/projekt. Om du endast vill åka utomlands för att göra exjobb inom ett EU-land, så kan du istället ansöka om Erasmuspraktik 

De universitet som vi har avtal med erbjuder kurser på engelska, men utbudet kan variera mellan olika universitet. Kurser på avancerad nivå ges i högre utsträckning på engelska än kurser på grundnivå. På de flesta universitet kan även kandidatstudenter på slutet av sin utbildning läsa på avancerad nivå. Examensarbeten har du alltid möjlighet at göra på engelska.

Lista över IBG:s utbytesavtal

Ansökan till IBG:s utbyten

Ansökan för kommande läsår (både höst och vårtermin) ska vara oss tillhanda senast 15 februari. Under sommaren/tidig höst utlyser vi dock restplatser för nästkommande vår. Deadline för restplatser inom hela TekNat är 15 september. (Undantag Bern, Leiden, Prag och ETH Zürich som behöver sökas senast 1 september).

Följande behövs för din ansökan:

  • Academic Purpose Statement: Ska skrivas på engelska med maximalt 600 ord och motivera ditt val av land, universitet och kurser och kopplingen till dina nuvarande studier och framtida karriär.
  • Betyg från dina samtliga högskolestudier.
  • Val av Universitet för utbytet: Du kan välja upp till fyra universitet i din ansökan. Ange universiteten i prioritetsordning, eller indikera om du prioriterar universiteten lika högt.
  • Kursförslag: Krävs för varje universitet du söker till. Ofta finns bara föregående års kurser tillgängliga på partneruniversitetens hemsidor, utgå då från dessa. Slutgiltigt kursval sker först efter att du blivit antagen, och många gånger först vid ankomsten till utbytesuniversitetet.
  • Foto
  • CV

För att söka IBG:s utbyten börjar du med att välja Application for outgoing students -Department specific exchanges TekNatLite senare under Framework väljer du Erasmus SMS för alla utbytesavtal utom för Schweiz och Storbritannien där du istället väljer subject specific student exchange. Under fliken Department responsible for the exchange väljer du Biology Education Centre.

Till ansökningsportalen

Deadline för ansökan är 15 september

Alla utbytesplatser till Barcelona, Trieste, Prag, Wien och Leiden är fyllda och kommer inte vara sökbara för VT24.

Ansökningar till Bern och ETH Zürich behöver inkomma redan 1 september.

Vid en konkurrenssituation om utbytesplatser baseras urvalet på främst på för vem som utbytet passar bäst och sedan på en samlad bedömning av APS, betyg och andelen avklarade kurser. Vi tittar även på studentengagemang tex om du varit fadder eller liknande.

För frågor kontakta exchange@ibg.uu.se eller boka en tid på www.teknat.uu.se/boka (utbytesstudier biologi).

Varje tisdag 12:15-13:00 under ansökningsperioden (15 augusti - 15 september) erbjuds också drop in via zoom.

Andra internationella möjligheter

Uppsala universitet har generella utbytesprogram med många universitet i alla världsdelar som hanteras av Avdelningen för internationalisering vid Uppsala universitet. De hanterar även ansökningar om Erasmuspraktik.

Du kan läsa mer om vilka alternativ som finns på universitets hemsida https://www2.uu.se/student/internationella-mojligheter

Även TekNat-Fakulteten har utbyten inom teknik/naturvetenskap inom Europa. Läs mer här. 

Kriterier

Kriterier för att söka utbytesstudier via IBG

För att kunna åka på våra avtal behöver du ha med dig ämnesstudier på universitetsnivå inom biologi/bioteknik eller liknade. För att uppfylla kriterierna behöver de flesta av dina kurser vara avklarade.

  • Studenter inom ett masterprogram behöver ha fullgjort 30 hp ämnesstudier vid ansökningstillfället. Om du läst en kandidatutbildning vid Uppsala universitet kan du söka redan till åk 1 på mastern.
  • Studenter på kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi behöver ha 60 hp godkända kurser inom basblocket, varav 45 hp biologikurser vid ansökningstillfället. Vi rekommenderar att du söker inför ditt tredje år på programmet.
  • Studenter inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik rekommenderas att söka inför åk 4 och behöver ha godkända biologikurser från de fem första terminerna
  • Ämneslärarstudenter behöver vid ansökningstillfället ha godkända biologikurser motsvarande basblocket i biologi.

Andra studenter som läst biologi på högskolenivå är också välkommen att söka våra utbyten.

Senast uppdaterad: 2023-08-16