Terminstider

Höstterminen sträcker sig från måndagen som infaller mellan 28/8–3/9 och 20 veckor framåt. Vårterminen börjar måndagen efter avslutad hösttermin och pågår i 20 veckor.

Programstart för nya program­studenter brukar ske några dagar före termins­starten. Varje termin är indelad i två perioder om vardera 15 hp. Kring jul och påsk har de flesta kurser inget schemalagt på campus, kolla i respektive kursschema för mer information. Inget sportlov förekommer.

TERMINSTIDER 2019/2020

Höstterminen 2019: 2:a september till 19:e januari 

 • Period 1: 2:a september - 3:e november
 • Period 2: 4:e november  - 19 januari 

Inga schemalagda aktiviteter den 23:e december, den 27:e december, den 30:e december samt alla röda dagar.

Vårterminen 2020: 20:e januari till 7:e juni 

 • Period 3: 20:e januari - 22:a mars
 • Period 4: 23:e mars - 7:e juni.

Inga schemalagda aktiviteter 30:e april, 22:a maj samt alla röda dagar. 

Omtentamen

Om du har misslyckats på ett prov har du rätt att skriva provet igen (med nya frågor). Du har flera möjligheter att tentera ett prov. Har du godkänts, får du dock inte delta igen i syfte att höja betyget (undantaget civilingenjörsprogrammen).

Omtentamen för kandidatprogrammen, samt masterprogrammen i biologi och tillämpad biologi 

 • För kurser givna Höstterminen 2019 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 1: 7–8 januari 2020
  • För kurser givna Period 2: 14, 15, 18 april 2020
 • För kurser givna Vårterminen 2019 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 3: 8–9 juni 2020
  • För kurser givna Period 4: 7–8 januari 2020
 • För alla kurser: augusti 2020

Omtentamen för Civilingenjörsprogrammet, samt masterprogrammen i molekylär bioteknik och bioinformatik

 • För kurser givna Höstterminen 2019 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 1: 16–21 december 2019
  • För kurser givna Period 2: 8–18 juni 2020
 • För kurser givna Vårterminen 2019 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 3: 8–18 juni 2020
  • För kurser givna Period 4: 4 april, 6–9 april 2020
 • För alla kurser: augusti 2020

Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor

Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Studentportalen senast 12 dagar i förväg. För de kurser som ej har anmälan i Studentportalen (ofta kurser med tentor i egen regi), ska du kontakta ansvarig lärare för omtenta senast 12 dagar innan aktuell omtentamensdatum. Frågor om omtentamen kan skickas till info@ibg.uu.se.

Utöver omtentatillfällena kan du naturligtvis göra ett nytt försök vid kursens nästa ordinarie tentatillfälle. Anmälan sker då i Studentportalen där ordinarie tentatillfällen visas.

Om du har underkänts tre gånger på ett visst prov, har du rätt att begära att en annan lärare ska examinera dig. Om du önskar detta ska du ta kontakt med IBG:s studierektor för att diskutera en lämplig lösning.