Terminstider

Höstterminen sträcker sig från måndagen som infaller mellan 28/8–3/9 och 20 veckor framåt. Vårterminen börjar måndagen efter avslutad hösttermin och pågår i 20 veckor.

Programstart för nya program­studenter brukar ske några dagar före termins­starten. Varje termin är indelad i två perioder om vardera 15 hp. Kring jul och påsk har de flesta kurser inget schemalagt på campus, kolla i respektive kursschema för mer information. Inget sportlov förekommer.

Terminstider 2023/2024

Höstterminen 2023: 28:e augusti till 14:e januari 

 • Period 1: 28:e augusti - 30:e oktober
 • Period 2: 31:e oktober  - 14:e januari 

Inga schemalagda aktiviteter den 27:e december, 28:e december, den 29:e december, samt alla röda dagar.

Vårterminen 2024: 15:e januari till 2:a juni 

 • Period 3: 15:e januari - 17:e mars
 • Period 4: 18:e mars - 2:e juni.

Inga schemalagda aktiviteter 30:e april, 10:e maj samt alla röda dagar. 

Omtentamen

Om du har misslyckats på ett prov har du rätt att skriva provet igen (med nya frågor). Du har flera möjligheter att tentera ett prov. Har du godkänts, får du dock inte delta igen i syfte att höja betyget (undantaget civilingenjörsprogrammen).

Omtentamen för kandidatprogrammen, samt masterprogrammen i biologi och tillämpad bioteknik 

 • För kurser givna Höstterminen 2023 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 1: 2–3 januari 2024
  • För kurser givna Period 2: 2, 3, 6 april 2024
 • För kurser givna Vårterminen 2024 eller tidigare:
  • För kurser givna Period 3: 3 och 4 juni 2024
  • För kurser givna Period 4: 3-4 januari 2025
 • För alla kurser: 19-24 augusti 2024

Omtentamen för Civilingenjörsprogrammet, samt masterprogrammen i molekylär bioteknik och bioinformatik

Perioder för omtentamen

De flesta kurser har omtenta enligt nedanstående, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider.

 1. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 1 ges helger början av VT
 2. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 2 och 3 ges i juni 
 3. Omtentaperiod för ordinarie kurser i period 4 (föregående år) ges i påsk 
 4. Omtentaveckor för alla läsårets kurser i augusti

För mer information om omtentamenstillfällen, besök teknats webbsidor för studenter.

Mer information om tentamen, exempelvis tentamenslokaler, finns på UU:s studentsidor

Om du vill delta i en omtenta måste du anmäla detta i Ladok senast 12 dagar i förväg. För de kurser som ej har anmälan i Ladok (ofta kurser med tentor i egen regi), ska du kontakta ansvarig lärare för omtenta senast 12 dagar innan aktuell omtentamensdatum. Frågor om omtentamen kan skickas till info@ibg.uu.se.

Utöver omtentatillfällena kan du göra ett nytt försök vid kursens nästa ordinarie tentatillfälle. Anmälan sker då i Ladok där ordinarie tentatillfällen visas.

Om du har underkänts tre gånger på ett visst prov, har du rätt att begära att en annan lärare ska examinera dig. Om du önskar detta ska du ta kontakt med IBG:s studierektor för att diskutera en lämplig lösning.

Senast uppdaterad: 2023-09-22