Studie- och karriärvägledning

Studievägledning

Studievägledare vid Uppsala universitet ansvarar för vägledning och information om frågor som gäller studierna och arbetsmarknaden. De ska också kontakta studenter som klarat studierna dåligt under någon period eller som i övrigt tycks vara i behov av hjälp med studierna.

Vänd dig alltså till studievägledaren om du har frågor om dina biologistudier, arbetsmarknaden eller din studiesituation i övrigt, t.ex. om du är osäker på vad du ska välja. Studievägledaren kan fungera som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar eller svårigheter. Kontaktuppgifter till studievägledare finner du nedan.

Allmänt

Om du behöver intyg över dina registreringar eller studieresultat, så kan du ladda ner detta från Ladok. Om du behöver hjälp kan du vända dig till din studievägledare eller kursadministratör. Studievägledare handlägger också studieuppehåll och studieavbrott. Har du synpunkter på en viss kurs kan du vända dig till din studievägledare om du inte vill tala med lärarna direkt. Observera att studievägledarna alltid har tystnadsplikt. Det är bara om du och han/hon har kommit överens om det, som en studievägledare får föra vidare det ni diskuterat.

Om du har frågor som rör studier utanför biologiområdet eller vill diskutera din studiesituation med någon person utanför IBG, vänd dig till Enheten för studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet (018-471 4720, Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, studentservice@uu.se). Där kan du också få registerutdrag från Ladok och annat allmänt informationsmaterial.

Studievägledning biologi och bioteknik

Studievägledare för Kandidatprogrammet i biologi/molekylärbiologi 

Sofia Thorsélius
studievagledare@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Robert Malmgren (tjänstledig)

Studievägledare för Masterprogrammet i Biologi samt Masterprogrammet i tillämpad bioteknik 

Patrik Karell
master@ibg.uu.se
IBG:s kansli, EBC våning 3, Norbyvägen 14
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Robert Malmgren (tjänstledig)

Studievägledare för Masterprogrammet i Bioinformatik

Emma Svensson
Studycounsellor-mbioinf@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 3099
Ångströmlaboratoriet, Hus 10, plan 0
Boka möte på www.uu.se/teknatstudent/boka

Studievägledning för Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik (X) 

Emma Svensson
studievagledare-x@uadm.uu.se
Telefon: 018-471 3099
Ångströmlaboratoriet, Hus 10, plan 0
Boka möte på www.uu.se/teknatstudent/boka

Studievägledare för utytesstudier i biologi

Sofia Thorsélius
exchange@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4306
IBGs kurskansli på EBC, Norbyvägen 14 (tis-fre), BMC A8:1 (mån)
Tidsbokning: https://www.timecenter.se/uthenheten/

Studievägledare för Lärarutbildningen – biologi och naturvetenskap

Ronny Alexandersson
Ronny.Alexandersson@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 41 42
IBG:s kansli, EBC vån 3, Norbyvägen 14

Programansvariga för Masterprogrammen

Vid frågor gällande din studieplan, kontakta programansvarig för respektive program.

Programansvarig för Masterprogrammet i bioinformatik
Lisa Klasson

Lisa.Klasson@icm.uu.se
Telefon: 018-471 6403

Programansvarig för Masterprogrammet i biologi
Anssi Laurila
Anssi.Laurila@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 6493

Programansvarig för Erasmus-mundus masterprogram i Evolutionsbiologi
Jacob Höglund
Jacob.Hoglund@ebc.uu.se
Telefon: 018-471 2671

Programansvarig för Masterprogrammet i tillämpad bioteknik
Suparna Chandra Sanyal
Suparna.Sanyal@icm.uu.se
Telefon: 018-471 4220, 073-7806426

Senast uppdaterad: 2024-04-02