Kartor över campus

MazeMap

Uppsala universitet tillhandahåller en karttjänst vid namn MazeMap där du kan söka efter lokaler, och få detaljerade instruktioner för att hitta salen.

Visa kartan

Biomedicinskt centrum (BMC)

Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)

Polacksbacken

Med Informationsteknologiskt centrum (ITC) och Ångströmlaboratoriet

Campus Gotland

Se www.campusgotland.uu.se/om/hitta för kartor över Campus Gotland.