Studieadministration

Anmälan till kurs, antagning och registrering (länk till TekNat:s webb)
Tentamen och tentamenslokaler (länk till UU:s centrala webb)
Tentamensutlämning
Terminstider och omtentamen
Studieuppehåll, studieavbrott, frånvaro (länk till TekNat:s webb)
Anmälan om studieavbrott
Ansökan om studieuppehåll
Utlandsstudier
Examensarbete
Examen (länk till UU:s centrala webb)
Utbildningen – regler och praktiska tips
Regler och rättigheter för dig som student (länk till UU:s centrala webb)

Studie- och karriärvägledning vid IBG

Du kan vända dig till våra duktiga studievägledare  med frågor som rör dina studieval, eventuella problem med studierna eller studiesituationen och karriärfunderingar. Studievägledarna har alla ansvar för olika program och är därför experter på frågor rörande just ditt program. Det ingår också i deras uppgift att hålla koll på hur det går för dig.

Våra studievägledare och mer om karriärvägledning

Information från IBG

IBG strävar efter att all information ska finnas här på webbplatsen, samt i Studium (logga in i Studium här). Varje kurs har en egen kurssida i Studium där schema för kursen ska finnas i god tid före kursstart. Alla kursansvariga lärare har möjlighet att lägga ut kursrelaterat material i Studium. På IBG:s webbsida hittar du information om terminstider, omtentamen, adresser och telefonnummer, ansökning till kurser m.m. Vi har ett kalendarium på IBG:s förstasida där vi lägger ut viktiga händelser och vi lägger även ut information på Facebooksidan ”Biologisk grundutbildning, Uppsala”.

För att hjälpa dig inför valet av kurser anordnar IBG kursinformationsdagar en gång per termin, där lärare presenterar fördjupnings­kurserna i biologi i en posterutställning och finns på plats för att svara på frågor om kursen.

Allmän information om IBG:s verksamhet skickas ut till din studentmail.

Tentamensutlämning

När resultatet från tentan är synligt i Ladok kan du hämta din rättade tenta elektroniskt på https://mintentateknat.kvk.uu.se/myexam/. Där kan du se alla dina skannade tentor och ladda ner dem till din dator. Det är inte möjligt att hämta ut dem i pappersformat. Papperstentan kan dock skannas om inom två månader om det har blivit något fel vid skanningen. Dina tentor finns kvar på Uppsala Universitets server två år efter betygsdatum, därefter gallras de.

Tentamina anordnade av läraren själv kommer att lämnas tillbaka av läraren.

Information till studenter angående skanning

Från och med 2017 skannas alla tentor inom teknisk naturvetenskaplig fakultet. Det gäller alla tentor där ni har anmält er till tentan genom studentportalen och där tentan har skrivits på A4. Andra pappersformat är inte möjliga att skanna.

Detta innebär att ni får tillbaka er tenta digitalt och att ni kan spara ned den på er egen hårddisk. Ni kommer åt er tenta genom att logga in med er CAS-inlogg på en server. Tentan sparas på servern i två år, därefter raderas den, enligt gällande arkivregler för tentamen.

Kom ihåg att gå in och kolla igenom din tenta så snart som möjligt så att du ser att allt är korrekt. Efter två månader gallras tentan bort och finns inte tillgänglig.

Här loggar du in och hämtar dina tentor

Är du i behov av särskilt stöd?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på deras sidor om särskilt stöd.

Språkverkstaden

Vid Uppsala universitet finns en språkverkstad som är öppen för alla studenter som känner behov av hjälp med skriftlig eller muntlig framställning på både svenska och engelska. Vid Språkverkstaden finns både en öppen mottagning och möjlighet att boka tid med någon av handledarna. Språkverkstadens tjänster är kostnadsfria och öppna för alla studenter vid Uppsala universitet. Språkverkstaden finns i rum 16-0020 på Språkvetenskapligt centrum, Engelska parken. Tidsbokning kan göras på telefon 018-471 6871 eller via e-post till: sprakverkstaden@kvk.uu.se.

Besök språkverkstaden

Studenthälsan

Studenthälsan erbjuder studierelaterad hälso- och sjukvård. Information om tider, lokaler, m.m. finns på deras webbsida. Du kan vända dig till dem om du har problem med din studiesituation och vill diskutera detta med någon utomstående. De har också Våga tala-kurser för studenter med talängslan. Campus 1477 erbjuder motionsverksamhet på sina två anläggningar vid Blåsenhus och i Science park.

Studievanor

Att studera vid universitet innebär en stor skillnad mot t.ex. gymnasiet. Du har ett eget ansvar för att planera dina studier. Ofta ska stora mängder text läsas. Det gäller att få tiden att räcka till och att hitta en balans mellan studier och fritid. Du måste kanske förändra eller förbättra din studieteknik eller andra vanor för att få det att fungera. För att hjälpa dig med detta ges ibland föreläsningar och kurser om studievanor och studieteknik. Det finns en del litteratur och ett självstudie­material som du kan låna. Om du vill diskutera studievanor eller studieteknik, kontakta studievägledare vid IBG, centrala studie- och karriärvägledningen eller Studenthälsan.

Referenshantering

När du skriver vetenskapliga texter är det viktigt att du anger varifrån du tagit informationen. Detta för att underbygga dina argument och påståenden med vetenskapligt redovisade fakta. Det är viktigt att alltid referera till din källa. På så sätt undviker du också att bli misstänkt för plagiat. För att underlätta referenshantering finns det program som tar hand om det mesta. IBG har en stilmall till programmen Zotero, Mendeley och Papers som följer IBG:s riktlinjer i häftet Att presentera vetenskap. Läs också om hur man använder källor och undviker att plagiera i dokumentet Att använda källor.

Få reda på mer information om referenshantering på IBG

Regler & rättigheter

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en likabehandlingsplan och andra dokument och föreskrifter som kopplar till regler och rättigheter.

Läs mer och få länkar till dokumenten på Universitetets sida om regler och rättigheter

Passerkort och campusområden

IBG har föreläsningssalar, grupprum, kurslaboratorier, datorsalar, studentuppehållsrum och studentkök vid Evolutionsbiologiskt centrum (EBC) och kurslaboratorier och datorsalar på Biomedicinskt centrum (BMC). På BMC finns övriga salar och uppehållsrum som gemensam resurs för hela BMC. En del kurser, framför allt inom civilingenjörsprogrammet, har även undervisning förlagd till Ångströmlaboratoriet och Informationsteknologiskt Centrum (ITC) på Polacksbacken. Kandidatprogrammet i miljövetenskap har undervisning på Campus Gotland.

På somliga biologikurser ingår undervisning med övernattning vid fältstation. Framförallt utnyttjas Norr Malma (vid sjön Erken i närheten av Norrtälje) och Klubbans biologiska station (vid Fiskebäckskil på Västkusten).

IBG:s lokaler är öppna vardagar 8.00–16.30 under terminstid. Övrig tid krävs passerkort för att komma in. Passerkortet, som också kallas för campuskortet, är kopplat till din kursregistrering. Är du ny student måste du ha en aktuell registrering och aktiverat användarkonto vid Uppsala universitet för att få mail med instruktioner om hur du ska göra för att hämta ut kortet. Läs mer om campuskortet på https://www2.uu.se/student/regler-och-rattigheter/campuskort.

Se kartor

Datortjänster

På universitetets gemensamma sida "IT för studenter" hittar du information om datornät, studentportalen, trådlösa nätverk, e-post, utskrifter, gratis programvaror.

För att använda IBG:s datorer måste du ha ett studentkonto och vara registrerad på en IBG-kurs. Med ditt studentkonto följer en studentadress, dit mycket viktig information från universitetet skickas. Om du inte avser att bevaka denna adress, måste du vidaresända all e-post (länk till information om detta). All information från universitetet skickas via mail så det är viktigt att e-posten kommer fram. 

På EBC (Norbyvägen 18B) finns två datorsalar (Hubben och Musen) och i källarplanet på BMC finns två datorsalar som tillhör IBG (A10: Chipset och A11: PC-Rummet). Utskrifter, scanning och kopiering kan ske via eduPrint-systemet.

Samtliga datorsalar kan bokas av kurser för schemalagd undervisning (se bokningsschema på dörren, eller på www.ibg.uu.se/student/schema) men får annars användas när de är lediga, även på kvällar och helger. Observera att dörrarna är larmade på kvällar och helger och därför måste vara stängda. På BMC krävs alltid passerkort för att komma in i datorsalarna. På EBC krävs passerkort efter kl. 16.30 vardagar, samt alla tider under helger.

Du ska inte spara dina dokument på skrivbordet på studentdatorerna. Datorernas skrivbord rensas automatiskt efter utloggning. Däremot kan du spara dina filer på X: som är en direktkoppling till din filarea på student­portalen (max 200 MB). 

Skriv ut och skanna

Bibliotek

Biologibiblioteket på EBC är en del av Uppsala universitetsbibliotek. Där finns biologisk litteratur och tillgång till olika databaser. BMC-biblioteket är också en del av universitetsbiblioteket. Där finns biomedicinsk, molekylärbiologisk samt immunologisk litteratur och liknande. Biblioteket har läsesalar.

Det finns även tillgång till litteratur vid IBG:s laboratorier och fältstationer. Den litteraturen är avsedd att användas i samband med undervisningen och hemlån är normalt inte tillåtet.

Biologibiblioteket

Biologibiblioteket är ett ämnesbibliotek för de biologiska vetenskaperna med biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom Uppsala universitet. Vi undervisar studenter i att utvärdera, söka och hitta information inom ämnesområdet och erbjuder bland annat kursböcker, floror, Linnésamlingen (- en unik samling böcker om och av Carl von Linné) och studieplatser. Vid behov av grupprum är du välkommen till Geobiblioteket- där kan du även utnyttja en tyst läsesal 7 dagar i veckan med hjälp av ett giltigt passerkort.   

  • Zoological Records – startades år 1864 av Zoological Society of London och är världens äldsta referenssamling för litteratur inom zoologi. Materialet nås elektroniskt från 1978 och framåt via referensdatabasen. Vol. 1(1864)-114(1977) har vi i tryckt form.  
  • Ämnesguider - Hitta material inom biologi, botanik, naturskydd och toxikologi.

Kurslitteratur och kompendier

Kurslitteraturen som används på olika kurser finns angiven i kursplanen som finns på kurssidan i Studentportalen och på IBG:s webb. De flesta kursböckerna är på engelska. Utöver detta tillkommer ofta kompendier. Det är oftast inte obligatoriskt att ha en viss kursbok, men en stark rekommendation. Undervisningen bygger på att alla på kursen har tillgång till litteraturen.

Du ansvarar själv för din tillgång till kurslitteratur. Kursböckerna finns att köpa i Studentbokhandeln och i Akademibokhandeln, samt via bokhandlare på nätet. Begagnade böcker kan ibland köpas genom förmedling på Uppsala studentkår. Biologibiblioteket har också ett eller flera exemplar av alla kursböcker i biologi. En del böcker kan lånas från nationsbiblioteken. IBG förmedlar inte begagnad kurslitteratur och har inte heller kursböcker till utlåning. På många kurser ingår kompendier och kopierat material i kurslitteraturen. Du kan köpa detta material av IBG. Observera att visst material, t.ex. laborations­handledningar, är nödvändigt för att kunna delta i obligatoriska moment. Ofta förändras materialet mellan olika kurstillfällen och du kan därför inte räkna med att låna material från tidigare studenter.

Om det finns en kompendieavgift på kursen betalas den till personal på plats vid kursstart. Du får då ett kvitto som sedan uppvisas för läraren på kursen för att få ut kursmaterialet. Kompendieavgiften baseras på det antal kopierade sidor som beräknas för en viss kurs. Du får uppgift om denna kostnad när du antagits till en kurs eller via IBG:s kansli.

Avgifter för resor och logi

IBG tar inte ut avgifter av studenter för resor eller övernattningar i samband med obligatoriska exkursioner och fältkurser. Om du väljer att inte resa med det anvisade färdmedlet, ofta abonnerad buss, måste du dock bekosta resan själv. Du bekostar själv dina måltider under vistelser på fältstationerna.

Undantag från avgiftsfriheten gäller kurserna Biodiversitet och ekologi i Yunnan, sommarkurserna Fjällets växter och ekologi, Marina miljöer, samt våra distanskurser.

Labbrockar

Vid laborationer måste du bära labbrock. Du kan köpa labbrock av IBG. Nya rockar säljs till subventionerat pris (350 kr) och begagnade rockar säljs ännu billigare. Försäljning och utlåning sköts av laboratoriepersonalen på BMC och EBC. IBG tillhandahåller labbrockar endast till studenter som är registrerade vid någon av IBG:s kurser.

Adressändringar

Din hemadress hämtas från Folkbokföringen. Flyttar du är det viktigt att du ändrar din adress via Adressändring.se. Gör ändringen så snart som möjligt för att du ska få aktuell information från universitetet.

Senast uppdaterad: 2024-03-26