Olika sätt att göra projekt

Inom de olika programmen som administreras av IBG kan du göra olika typer av individuella projekt.

  • Examensarbete är ett längre projekt, med höga krav på projektets planering, genomförande och redovisning. Det görs vanligen mot slutet av utbildningen.
  • Bibliografiskt projekt innebär ett kortare projekt där du gör en självständig litteraturstudie som sedan redovisas i en skriven rapport.
  • Forskningspraktik ger möjlighet att få ta del av och fördjupa sig i hur forskning bedrivs på en viss arbetsplats.
  • Projektarbete slutligen är en möjlighet till fördjupning och att studera ett begränsat område i detalj samtidigt som du lär sig mer om att arbeta i projektform.

Externa länkar

Nedan finner du länkar till andra webbplatser som kan vara av intresse. Här finns bl.a. länkar till sidor som huvudsakligen rör examensarbeten och praktik, men det finns även länkar till mer generella projekt- och företagsförteckningar, stipendieinformation samt doktorandplatser. Märk väl att det ofta går att söka/sortera resultat efter olika kriterier, t.ex. ort, typ av företag, etc. Observera också att flera andra universitet har egna sökbara databaser med t.ex. erbjudanden om exjobb, doktorandplatser, etc.

Aktuella doktorandplatser:

Senast uppdaterad: 2023-12-29