Projekterbjudanden

Projekterbjudanden

IBG arbetar på flera sätt för att stimulera studenter att själva skapa, utveckla och upprätthålla goda kontakter med arbetslivet. Ett led i det arbetet är att hjälpa dig som student att hitta lämpliga projekt för t.ex. forskningspraktik, examensarbete, doktorandutbildning, etc. På annonssidan nedan lägger vi in aktuella förslag från institutioner, företag och myndigheter. Vi lägger ibland även in erbjudanden om sommarjobb och andra kortare anställningar. Dessutom publiceras en del evenemang med mer allmänt karriärstöd av olika slag. Mängden annonser växer kontinuerligt i takt med att vårt kontaktnät vidgas. Undersidan "Mer om projekt" har dessutom fasta länkar till externa resurser som kan ge ytterligare möjligheter till projekt, m.m.

Se alla aktuella projekt längre ner på sidan!

Vissa projekt beskrivs på svenska och andra på engelska. Aktuella projekterbjudanden presenteras i listan nedan. Äldre projekterbjudanden lagras i arkivet och kan nås via länken till höger.


Vi erhåller stöd från Kjell och Märta Beijers stiftelse och samarbetar på olika sätt med Beijerlaboratorierna i Uppsala; med dess tre underavdelningar: Beijerlaboratoriet för gen- och neuroforskning, Beijerlaboratoriet för läkemedelsforskning och Beijerlaboratoriet för husdjursforskning.


EIT Health

Stöd och samarbete gäller även för EIT Health, ett gigantiskt EU-omspännande nätverk inriktat på teknologi, innovationer och entreprenörskap inom hälsosektorn i vid mening, samt på aktivt åldrande. EIT Health vid Uppsala universitet arrangerar löpande olika kurser och "events" av intresse för dig som student, men de kan också erbjuda stöd om du har specifika innovationsidéer som du vill förverkliga och utveckla.


Aktuella erbjudanden

Senast uppdaterad: 2021-04-09