Färdiga rapporter 2012

1864 – Per Odelström
"Undersökning av fenotypisk plasticitet hos sötvattensgråsuggan med avseende på kroppsform och pigmentering (Asellus aquaticus)”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1862 – Robert Aspgren
"Genetik och inavel hos den svenska vargen.”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1839 – William Widegren
"När könens skilda vägar till framgång blir en konflikt”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1835 – Johan Persäter
"Kan man odla mänskliga celler på spindeltråd? Arbetet publiceras på hemsidan den 28 september 2017.”
Populärvetenskaplig sammanfattning

1717 – Amirah Khan
"Alzheimer's Disease - giving synaptic vesicles a second glance ”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1692 – Hanna Åkerström
"Expansion of adherent cells for cell therapy”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1686 – Illiam Jacksson
"Stem and crown group dynamics: mapping the origins of modern diversity" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet