Färdiga rapporter 2011

1682 – Petter Bertilsson Forsberg
”Screening for a novel antimicrobial interaction for combination therapy.”
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbete

1681 – Canda Abdalla
"Amyloidos - Proteininlagringar i kroppen som ger upphov till sjukdomar. Arbetet publiceras på hemsidan 2014-01-27”
Populärvetenskaplig sammanfattning

1667 – Cillia Gottfries
"Detektion av Cryptosporidium oocystor i sallad och hallon" 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1650 – Martina Lindberg
"Clostridium botulinum- Detection and characterization of virulence plasmids inC. botulinumIII isolates. The report will be posted on the homepage September 2013."
Populärvetenskaplig sammanfattning

1649 – Johnny Malmberg
"Den bäst anpassade överlever"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1641 – Anders Johansson
"Syrestress gener i Giardia Lamblia
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1637 – Andrea Herrera
"Förändringar hos den vedartade vegetationen i savannen efter 11 år utestängning av stora växtätare" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1629 – David Landbecker
"Utvärdering av Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för makrofyter i sjöar" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1623 – Ylva Sundström
"Tillgång och efterfrågan skapar ofarlig obalans" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1619 – Marcus Andersson
"Resistance towards sulfa drugs among Ugandan caries bacteria still unknown" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1600 – Beke Regelin
"När födosöker skärsnäpporna på Svalbard vid kursdeltat?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1595 – Jonas Josefsson
"Naturens kalender: skillnader i växters mellanårsvariation i tid för bladsprickning, blomning, fruktmognad och lövfällning" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1595 – Ludwig Hedberg
"Att hitta och bekräfta nya delar i chimpansens genom" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1593 – Liselott Evasdotter
"Kan man gräva sig till ett rikkärr?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1591 – Eric Blomgren
"Fågelmalaria hos halsbandflugsnappare" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1590 – Cecilia Åldemo
"Konsekvenser av hårt bete och artificiella vattenhål för savannens vegetation i södra Afrika" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1589 – Carolina Wimmergren
"Vilka förändringar i blomman hos brudsporre kan orsakas av pollinatörer?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet