Färdiga rapporter 2010

Env. tox 138 – Mathias Södervall
"Quantification of neuronal caspase-3 activation in the neonatal mouse brain after exposure to 2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether (PBDE 99), Tetrabromobisphenol A. (TBBPA) or Ketamine" 
Arbetet

Env. tox 137 – Hanna Eriksson
"Aromatasaktivitet i gonader och hjärna hosvästafrikansk klogroda (Xenopus tropicalis) efterexponering för fluoxetin eller etinylöstradiol" 
Arbetet

1576 – Ylva Lönnerholm
"Uppvandring av fisk i Fyrisån i relation till vandringshinder" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1574 – Elin Allzén
"FTO genens betydelse för aptitreglerning i samband med hjärnans belöningssystem" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1567 – David Eklund
"Undersökning av multipla proteiner i samma lösning med hjälp av ett nytt molekylärt verktyg" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1557 – Hanna Leife
"Har den vedartade vegetationen på savannen förändrats efter 11 års utestängning av stora vilda växtätare?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1555 – Joel Segersten
"Karaktärisering av sedimenten i 2 sötvattensreservoarer på Mauritius" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1553 – David Lagman
"Fördubblingar av arvsmassan i ryggradsdjurens föregångare banade väg för evolution av syn" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1547 – Didier Ludovic Baho
"Resistance and resilience of microbial communities – temporal and spatial insurance against perturbations" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1540 – Stina Weststrand
"Att veta vad som är upp och ner i de sociala amöbornas släktträd" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1532 – Patrik Båtelsson
"Hos moderna européer finns ingen tydlig geografisk trend i några vanliga mått på genetisk variation" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1528 – Riina Kaukonen
"Analysis of 3 dimensional interactions in DNA and chromatin" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1524 – Lisa Johansson
"Behandla leukemi genom att aktivera patientens eget immunförsvar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1478 – Despina Triantafillidou
"Metodutvärdering av multipel fluorescerande cyanine färginmärkning av allergener med analys på 2-D elektrofores. Arbetet publiceras på hemsidan 2015-05-03." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1469 – Gry Hulsart
"Storleken har betydelse, även vid benbildning" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1463 – Ulf Blomkvist
"Jordbrukslandskapets Greta Garbo" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1456 – Sofia Alvarez Nyström
"Evolution och systematik hos Paronychia (Caryophyllaceae) i Sydamerika" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1453 – Emma Nygren
"Är ”community-based conservation” ett effektivt verktyg i bevarandearbete? En fallstudie i Kambodja." 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1452 – Anders Rydberg
"En DNA-baserad artbestämningsmetod prövad på medicinalväxter från Marrakech, Marocko" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet