Färdiga rapporter 2009

1440 – Marianne Törnquist
"Jakten på DNA-bindande proteiner i levande celler med hjälp av antikroppar och mikromatriser" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1437 – Emma Järperud
"Mänsklig påverkan på sjögräsängar från insamling av bl.a. snäckor, musslor och krabbor. En fältstudie på Inhaca Island, Moçambique." 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1432 – Xia Chu
"How do lubricants and fungicides cause male infertility? Arbetet kommer att publiceras på hemsidan 2010-11-14." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1420 – Diana Pillay Iyaloo
"UV-radiation Effects on Freshwater Bacterioplankton Communities" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1417 – Jon Kanders
"De svenska arterna tillhörande Poemeniinae (Hymenoptera: Ichneumonidae)" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1415 – Maria Blomqvist
"På jakt efter papegojsjukan i svenska akvatiska fåglar" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1410 – Helena Ström
"Populationsuppskattning av Europeisk vildkanin (Oryctolagus cuniculus) i Sierra Morena, södra Spanien" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1407 – Vahid Reyhani
"Platelet-derived growth factor signal transduction in cell-mediated matrix contraction. Arbetet publiceras på hemsidan 2010-09-01." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1406 – Carl-Magnus Clausson
"Närhetsligeringsanalysen i syftet att ta reda på allt om människan." 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1405 – Nima Sanai
"Antibodies. More than a part of the immune system" 
Arbetet

1404 – Amanda Nordin
"Serological detection of tick-transmitted rickettsia infection - a study of the technique and its usefulness. Arbetet publiceras på hemsidan 2014-07-17." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1401 – Henrik Lysell
"Populationsstruktur hos den hotade östafrikanska ningun (Labeo victorianus)" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1400 – Linnéa Asplund
"Avkastning går före näringsinnehåll - DNA-studie om veteförädlingens historia." 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1396 – Elin Norkvist
"Den rödlistade slåttergubbemalens förekomst i Jönköpings län" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1395 – Axel Berglund
"Påverkar lokala anpassningar bevarandearbetet för den grönfläckiga paddan, Bufo viridis?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1383 – Christina Classon
"Visualisering av antalet HER2 kopior i bröstcancerceller. Arbetet publiceras på hemsidan 2010-06-24." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1380 – Elin Andersson
"Koncentrationsbestämning av restprodukter vid läkemedelstillverkning. Arbetet publiceras på hemsidan 2010-06-18." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1370 – Jenny Zie
"Astaxanthin-dynamik i fisk från Östersjön" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1369 – Mia Berglund
"Överviktiga barn speglar samhället i stort" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1363 – Hans Nilsson
"Djupdistribution av mineralisering i sjösediment" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1361 – Jenny Ahlén
"Vegetationsförändringar i ett dikespåverkat extremrikkärr med omgivande sumpskog under 29 år - Edskärrets naturreservat, Uppland" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1360 – Eva-Lotta Nordkvist
"Kan fjärilar avslöja om skogen lider?" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1358 – Johanne Ericson
"Strandängarnas artrikedom och artsammansättning - betydelsen av hävd" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1357 – Ole Herud
"Interactions of class I homeodomain leucine zipper proteins" 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1354 – Srisailam Marupakula
"Diagnosis of urinary tract infections by using Padlock probes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1353 – Johanna Malmgren
"Vilka faktorer styr vad stamceller differentierar till? " 
Populärvetenskaplig sammanfattningArbetet

1352 – Sandra Sveder
"Pluripotent stem cells and their future potential" 
ArbetetTillstånd

1351 – Malin Höglund
"Mesenchymal stem cells as potential secondary cell source to prevent or treat graft-versus-host-disease. A literary study." 
Arbetet