Färdiga rapporter 2008

Env. tox 131 – Camilla Karlsson
"Risk assessment of compounds that could impair the aquatic environment - Support for the Swedish Environmental Protection Agencyin their work to propose new priority substances withinthe water Framework Directive" 
Arbetet

Env. tox 130 – Sofia Blanck
"Nedbrytning och rörlighet av bensen, toluen, etylbensen och xylener i mark – en jämförelse mellan simulerade spill av bensin och E85" 
Arbetet

Env. tox 129 – David Friberg
"Neonatal ontogeny and effect of decabrominated diphenyl ether(PBDE 209) on synaptophysin and tau" 
Arbetet

Env. tox 128 – Magnus Gustafsson
"Toxicity studies on bone tissue from sheep grazing on apasture treated with sewage sludge" 
Arbetet

Env. tox 127 – Madelene Törnqvist
"Östrogena effekter av UV-filtren 4-metylbensylidenkamfer (4-MBC) och 3-bensylidenkamfer (3-BC) i vaktelembryon (Coturnix japonica)" 
Arbetet

Env. tox 126 – Dan Arvidsson
"Effects on bone tissue in ewes (Ovies aries) and their foetusesexposed to PCB118 and PCB153" 
Arbetet

Env. tox 125 – Helena Thulé
"Utvärdering av toxicitetstestetROTAS" 
Arbetet

Env. tox 124 – Moa Kvarnryd
"Effekter av clotrimazol på könsdifferentiering och aromatasaktivitet i gonader och hjärna hosvästafrikansk klogroda, Xenopus tropicalis
Arbetet

Env. tox 123 – Tommy Strömberg
"Neonatal Exposure to Nicotine Alters Adult Susceptibility to Donepezilin Mice" 
Arbetet

Env. tox 122 – Denise Öberg
"Bone tissue alterations in ewes and their foetuses due to sewagesludge exposure" 
Arbetet

Env. tox 121 – Martin Rehn
"A study on the peroxisome proliferator activated receptors in the three-spinedstickleback (Gasterosteus aculeatus)" 
Arbetet

Env. tox 120 – Hanna Markström
"2,2’,4,4’,5-pentabromodiphenyl ether(PBDE 99), a polybrominated flame retardant, can interact with DDT inEnhancing Developmental Neurotoxic Defects" 
Arbetet

Env. tox 119 – Anna Stjernström
"Miljöriskbedömning av molybden. Utsläpp av molybden från Sandvik AB - effekter på Storsjön" 
Arbetet

1348 – Marcus Lindborg
"Medicinsk tjära i Marocko" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1347 – Cecilia Käll
"Värdefulla naturbetesmarker i Norrtälje kommun" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1346 – Alexandra Holmgren
"Skugga och patogener hotar de kulturhistoriska krolliljorna på Linnés Hammarby" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1345 – Åsa Krüger
"DNA-barcoding identifiering av Marockanska medicinalrötter" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1344 – Maria Lembring
"Förstå Vasa. Arbetet offentliggörs 2013-12-11." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1343 – Kristofer Severinsson
"Kan rörliga gener för resistens bidra till den snabba spridningen av multiresistenta bakterier? Arbetet offentliggörs 2013-12-02." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1342 – Malin Jonsson
"Identifikation och karakterisering av hämmande proteiner i Giardia lamblia
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1341 – Josefin Dahlbom
"Köns- och rasskillnader i hundhjärnors genuttryck" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1340 – Madeleine Julin
"Medicinsk tjära - ett hot mot biologisk mångfald?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1339 – Gerasimos Langousis
"Argonautes in Dictyostelium discoideum: another slimy journey" 
Arbetet

1338 – Vendela Kempe
"Förändrad genetisk variation hos den sårbara svenska kornknarrpopulationen (Crex crex)" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1337 – Vani Mohit
"Seasonal fluctuation of the Chitinolytic bacterial community in Lake Erken" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1336 – Saiful Islam
"An altered DNA ligase enzyme influences wild type DNA ligase to increase ligation reaction of DNA on RNA template" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1335 – Martin Breed
"Warning colouration predicts behavioural and morphological differences in the strawberry poisondart frog" 
Arbetet

1334 – Evelina Sjöstedt
"Utvärdering av proteinatlasen och optimering av sökverktyget för att hitta potentiella biomarkörer för urinblåscancer" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1333 – Marlen Adler
"The role of Crescentin generating cell curvature of Caulobacter crescentus" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1332 – Daniel Hagey
"Sox-less Mice Compulsively Groom" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1331 – Henrik Sperber
"Små RNA-molekyler kan styra gener bakom schizofreni" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1330 – Katarzyna Kulma
"Tell me what parasites you have and I will tell you who you are" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1329 – Luis Enrique Salido Navarro
"Possible interactions between TFL2 and proteins in the AUX/IAA family" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1328 – Mårten Leijon
"Vatteninnehåll i mekaniskt stimulerade råttmuskler" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1327 – Tove Samuelsson
"Varför är regleringen av papillomvirusets gener så viktig för dess förmåga dröja kvar och ge upphov till cancer?"
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1326 – Albena Draycheva
"Giardia lamblia poly(A) polymerase. Structural and functional characteristics" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1325 – Cathrin Müller
"A new model for Parkinson's disease on the rise. Arbetet offentliggörs inte." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1324 – Enzo Scifo
"Talking to neighbors: Munc13-1, a protein involved in infromation processing in the brain."
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1323 – Ivana Juko
"Utveckling av analysmetod för humant papillomvirus - orsaken till livmodercancer" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1322 – Sandra Birkestedt
"Utveckling av en metod att studera interaktioner mellan proteiner hos Giardia lamblia. Arbetet offentliggörs 2009-07-05." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1321 – Connie Regnersen
"Radiopejling av dubbelbeckasiner" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1320 – Peter Yohanoun
"Bekämpning av tuberkulos: med hörnstenen i DNA-replikationen i sikte!" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1319 – Camilla Lundgren
"Karakterisering av en nyupptäckt antikropp som kan användas för att upptäcka humana patogener" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1318 – Nashwan Asmail
"Hur kan man bli kvitt skabb?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1317 – Linus Christerson
"Klamydia: Kan ett nytt igenkänningssystem förklara varför vissa personer drabbas av svåra komplikationer, medan andra klarar sig utan?
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1316 – Gerasimos Langousis
"Opening a genomic Pandora's Box: prophages in Bartonella grahamii
Arbetet

1315 – Dianna Steiner
"Opportunity for male mate choice? Male reproductive costs In Sabethes cyaneus - a mosquito with elaborate ornaments expressed by both sexes" 
Arbetet

1314 – Kirsten Maren Ellegaard
"Differential expression of candidate immunity genes in Daphnia magna, in response to the castrating parasite Pasteuria ramosa" 
Arbetet

1313 – Teresia Karlsson
"En gen med möjlig sjukdomskoppling" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1312 – Dijana Djureinovic
"Är T-celler inblandade i utvecklingen av en B-cellsleukemi?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1311 – Maria Marklund
"Status-klassificering av Skattmansöån med hjälp av växter och bottendjur" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1310 – Mirjam Amcoff
"Lateraliserat beteende som svar på asymmetriska sexuella signaler hos drakfenan (Corynopoma riisei)" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1309 – Sofi Rosendahl
"Kronisk alkoholexponering under fosterutvecklingen påverkar hjärncellerna på olika sätt " 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1308 – Charlotte Hellgren
"Varför har Schwannceller GABAB-receptorer?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1307 – Henrik Svengren
"Inventering av leoparder på Sangare Ranch Conservancy i Kenya" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1306 – Saiful Islam
"Effect of nitric oxide on biofilm formation by Escherichia coli
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1305 – Sara Engström
"Sjukdomsorsak och släktskapsmarkör för parasiten Giardia intestinalis. Arbetet offentliggörs 2009-05-22." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1304 – Emelie Uddenberg
"Genetisk studie av domherren" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1303 – Ruonan Zheng
"Comparing the efficiency of pradofloxacin and ciprofloxacin with respect to preventing the emergence of fluoroquinolone resistance in E. coli
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1302 – Ann Broström
"Effects of exposure to estrogen-like compounds during embryogenesis in the chicken" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1301 – Ravi Kiran Koripella
"Finding the binding sites of fusidic acid - an effective weapon against Staphylococcus aureus
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1300 – Syed Fazle Rouf
"Dissecting the role of polynucleotide phosphorylase in virulence gene expression in Salmonella enterica
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1299 – Xueting Li
"More understanding of the regulation of uracil uptake in Escherichia coli" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1298 – Jing Huang
"Signatures of ancient and recent selection and demographic events in spruce (Picea) genomes" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1297 – Maria Ullbors
"East Asian Lychnis - systematics and phylogeny" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1296 – Maria Rydell
"DNA-replikationen hos encysterande Giardia lamblia
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1295 – Ammar Zaghlool
"B cells scaffold protein gene could be a drug target for lupus patients. Arbetet offentliggörs 2010-02-18." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1294 – Ann-Sofie Gustafsson
"En studie av reparationen av dubbelsträngsbrott i DNA. Arbetet offentliggörs 2010-02-14." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1293 – John Pettersson
"Kontroll av malariamyggor" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1292 – Ganesh Ram R Visweswaran
"Biochemical studies of chaperone/usher assembly pathway. Arbetet offentliggörs 2008-08-11." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1291 – Katarzyna Kulma
"Bacteria and costs of hybridization in flycatchers" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1290 – Weronica Klasson
"De strålfeniga fiskarnas (Actinopterygii) tidiga uppblomstring; en ekomorfologisk studie" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1289 – Wei Zheng
"LAR, a phosphatase that seems to act as by adding phosphatases raher than removing them" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1288 – Maria Lembring
"Uppskattning av mutationshastigheten med hjälp av genetiska markörer på Y-kromosomen. Arbetet offentliggörs 2011-01-25." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1287 – Fhaheemuddin Shaik
"Cell death mechanisms activated by polychlorinated biphenyls in neural stem cells with special focus on mitochondrial functions" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1286 – Markus Zöttl
"The female wing patch in collared flycatchers (Ficedula albicollis) A sign of quality or merely a genetic correlation?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1285 – Gopala Krishna Yakala
"Characterization of IL-7 receptor isoforms and biological role of IL-7 isoforms" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning