Färdiga rapporter 2007

Env. tox 118 – Farzaneh Maddah
"Kontaminering av ytvatten via vägdagvatten" 
Arbetet

Env. tox 117 – Anna-Karin Persson
"Ekologisk riskbedömning av emissoner från hyttsten" 
Arbetet

Env. tox 116 – Kristina Ahlford
"Environmental Risk Assessment of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) Fluoxetine, Citalopram, Sertraline, Paroxetine and the Benzodiazepine Oxazepam"
Arbetet

Env. tox 115 – Linnéa Vemhäll
"Läckage av etinylestradiol till omgivande vatten från det antikonceptionella depotplåstret Evra®" 
Arbetet

Env. tox 114 – Rosita Eklund
"Spermiekvalitet hos Xenopus tropicalis (västafrikansk klogroda) efter exponering för EE2 under yngelperioden" 
Arbetet

Env. tox 113 – Gustav Montelius
"Bone characteristics in male white-tailed eagle (Haliaeetus albicilla) collected between 1956-2006 and in male goshawk (Accipiter gentilis) collected between 1848-2005 " 
Arbetet

Env. tox 112 – Maria Söderqvist
"Risk för effekter av tungmetaller i Stockholmsmiljön"
Arbetet

1284 – Frida Svanström
"Analys av PBI-gensegmentet hos högpatogen influensa hos fåglar samt ett litet steg i utvecklingen av en ny metod att detektera alla olika influensa A-subtyper" 
Arbetet• Populärvetenskaplig sammanfattning

1283 – Erik Mattsson
"Cloning and expression of proteins from Mycobacterium smegmatis
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1282 – Marjan Mehrab Mohseni
"Potential role of Cytomegalovirus in cancer" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1281 – Hasanthi Karunasekera
"How do the fusidic acid resistant strains of Staphylococcus aureus gain fitness to survive?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1280 – Samer Yammine
"Hidden truth: double helix of evidence (Arbetet offentliggörs 2017-12-19)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1279 – Britta Wachter
"Orexin-A, a peptide that can convince cancer cells to commit suicide" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1278 – Maria Nord
"Genetic comparison of pure bred dogs in Sweden" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1277 – Rebecca Braden
"New targets of gene regulation by small RNA found in Escherichia coli" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1276 – Jenny Glans
"Studier av en landskapsfisk" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1275 – Jörgen Fyhr
"A study of mangrove forests in Departamento de Atlántico, Colombia" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1274 – Jun Yin
"Initial steps in the development of a new family of allergy vaccines" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1273 – Johanna Friberg
"Restaurering av vattendraget Andån - en konsekvensbeskrivning" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1272 – Anders Larsson
"Taxamappar - ett program för fylogeografiska analyser " 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1271 – Maarten Hofman
"The effects of genetic diversity on evolutionary potential: local adaptation in the natterjack toad in southern Sweden" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1270 – Karolina Eriksson
"Inventering av lavar på ett block i Fiby, Uppsala kommun" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1269 – Sidonia Eckle
"Virus escape from CD8+ T cell recognition and crossreactivity" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1268 – Victoria Rashkova
"Cross talk between adenoviral E1A protein and CtBP protein" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1267 – Jesper Säfholm
"Ökad känslighet hos vuxna möss för Alzheimermedicinen Donepezil i djur exponerade för etanol under en kritisk period av hjärnans utveckling" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1266 – Joel Segersten
"Kalkningseffekter på bakterioplanktonsamhällen" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1265 – Pawel Niekrasz
"Kloning av transgener för undersökning av gångapparaten hos däggdjur" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1264 – Jessica Nordlund
"Identification of Genomic Variants in Children with Acute Lymphoblastic Leukemia" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1263 – Robert Malmgren
"Slutet på fossila bränslen - Ett steg närmare storskalig produktion av vätgas från cyanobakterier" 
Arbetet  Populärvetenskaplig sammanfattning

1262 – Carola Mattsson
"Förberedelser för att föra över en gen från Heliobacter pylori till Arabidopsis thaliana (backtrav)" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1261 – Jue Feng
"Fittness of two competing species of flycatchers and their hybrids in term of nestling growth" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1260 – Yang Liu
"Geography and the environment impact on habitat requirements and genetic structure of Swedish Black grouse (Tetrao tetrix): Habitat and landscape genetic perspectives" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1259 – Martin Breed
"The tale of the dire effects of hunting on wolves in coastal southeast Alaska: loss of genetic diversity, fragmentation and a regional sink" 
Arbetet inkl. Populärvetenskaplig sammanfattning

1258 – Lijia Li
"Standby Site: An Activator or just Stander-by? The 'outside' sequence of mRNA for ribosome loading" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1257 – Emma C S Lundh
"Växtanvändning i Laos under graviditet, förlossning och den postnatala perioden" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1256 – Maria Wilbe
"Genetiska riskfaktorer för två autoimmuna sjukdomar hos Riesenschnauzer och Hovawart (Arbetet offentliggörs 2008-08-08)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1255 – Karishma Dussaram
"Variation in the abundance, biomass and diversity of phytoplankton in first-order streams and the effect of their upstream habitats" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1254 – Tobias Bergström
"Transfektion av Schwannceller genom elektroporering" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1253 – Iria Soto
"A domestication strategy of indignous premium timber species by smallholders in central Visayas and Northern Mindanao, The Philippines " 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1252 – Elvira Santic
"Tumörers ändrade energimetabolism - en akilleshäl att utnyttja för cancerterapi?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1251 – Liwei Tang
"Studies of histone demethylases in budding yeast" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1250 – Katarzyna Zaremba
"Microbes from a Neanderthal Bone (Arbetet offentliggörs 2008-09-05)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1249 – Martin Norman
"Isolation of rrgA promoter binding proteins in Streptococcu spneumoniae. A study of a virulence associated pilus." 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1248 – Per Westerfelt
"Hot spots för vildbin i jordbrukslandskap" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1247 – John Pettersson
"Säsongsvisa skillnader i hemområden hos orangutanghonor i centrala Borneo" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1246 – Fredrik Andersson
"Undersökning av det livsviktiga enzymet RNas P hos den eukaryota parasiten Giardia Lamblia" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1245 – Anna Hennecke
"Molecular evolution of the chymase loci of cattle and opossum" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1244 – Nicolas Rode
"Genetic variation and selection for condition in Drosophila melanogaster males"
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1243 – Mercè Berga
"Comparison of microbial communities in lake sediments" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1242 – Stina Johansson
"Individbegreppet i en svamp" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1241 – Veronica Adan
"Cladistic analyses of Pentanisia (Rubiaceae) - with emphasis on the South African species" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1240 – Elin Wikman
"Histological characterisation of a novel solute carrier (Arbetet offentliggörs 2008-07-18)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1239 – Jan Naef
"The making of flowers and cones" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1238 – Josefin Dahlbom
"Smärt- och klikretsar - funktion och förekomst av Vesikulär glutamattransportör 2, VGLUT2" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1237 – Daniel Ocampo Daza
"Två genfamiljer som innehåller tillväxthormon, prolaktin, somatolaktin samt deras receptorer präglas av helgenomduplikationer i ryggsträngdjurens evolution" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1236 – Syed Sadique
"DNA Methylation studies" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1235 – Liza Mokvist
"Går det att lura cancerceller att sluta dela sig och växa? (Arbetet offentliggörs 2009-01-01)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1234 – Michael Livingstone
"Vilka gener och enzymer ligger bakom diabetes?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1233 – Maria Bergquist
"Hur kan tRNA orsaka avvikelser från trebas-steget i den genetiska koden?" 
Arbetet Populärvetenskaplig sammanfattning

1232 – Peder Fredlund Fuchs
"Studie av blodkärlsbildning i två modeller (Arbetet offentliggörs 2013-06-21)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1231 – Monica Lindeberg
"Kan ängshävd leda till artbildning?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1230 – Sofia Lindström
"Är omfördelning av gener mellan svenska influensa A (H3N2) -virus ett vanligt förekommande fenomen? (Arbetet offentliggörs 2008-06-15)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1229 – Kristina Beijer
"Induktion av avgiftningsenzymet cytokrom P4501A (CYP1A) i spiggyngel" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1228 – Daniel Uddenberg
"Ljus och temperatur påvekar uttrycket av två kandidatgener för kontroll av tillväxtrytm i gran" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1227 – Tim Gustafsson
"Könskromosomens evulotion undersöks med hjälp av svampkromosom" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1226 – Agnes Leijon
"Kampen mellan spermierna" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1225 – Matilda Apelqvist
"Växter som skydd mot malariamyggor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1224 – Lena Wennersten
"Frystolerans hos mossor" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1223 – Jim Nygren
"Mätning av p53-uttryck i cellens avdelningar under DNA skada" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1222 – Lisa Andersson
"Genetic analysis in the horse. Summer eczema and Dun coat color" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1221 – Ida Flemström
"Tyrosinkinas 2; möjliga förändringar i signalering av typ 1 interferoner kan öka risken för Systemisk Lupus Erythematosus" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1220 – Assad Alhaboub
"The endoribonuclease of the polyadenylation reaction" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1219 – Maria Sandberg
"Första rapporten av Rhabdocoela (Rhabditophora) från de djupare delarna av Skagerrak med vetenskapliga beskrivningar av fyra nya arter" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1218 – Saraswoti Neupane
"Identification of Neuronal Populations in the Central Pattern Generator Circuit" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1217 – Martina Saar
"An all-round talent: the protein Nulp 1 is involved in many developmental processes in men and mice (Arbetet offentliggörs 2009-04-16)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1216 – Josefina Meyer
"Kan vi bromsa den stundande diabetes-epidemin?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1215 – Marie Melander
"Utrotningshotade växter på marknaden i Havanna City, Kuba" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning • Bilaga

1214 – Sivapriya Pavuluri
"Cells Use ‘Cellular’ Phones!" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1213 – Marie Littman
"Knockout i första ronden - pneumokockernas ytstrukturer i fokus (Arbetet offentliggörs 2010-04-05)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1212 – Peter Sylvander
"Increased sensitivity to antifouling paints in Fucus vesiculosus growing under salinity stress in the Baltic Sea" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1211 – Anita Pettersson
"Vild varg blir tam hund, effekter av beteendeselektion och miljö" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1210 – Hanna Thörngren
"Genetisk variation hos stinkpaddan i Bohusläns skärgård" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1209 – Lára Rún Hallsson
"Sexual conflict in fish. Effects of male courtship pheromones on females" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1208 – Karin Nordenankar
"Borttagning av glutamatsignalering i delar av hjärnan leder till beteendestörningar hos möss (Arbetet offentliggörs 2009-03-08)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1207 – Lina Nordlund
"Mänsklig påverkan på ryggradslösa djurs förekomst och deras samhällsstruktur i sjögräsängar – en fallstudie på ön Inhaca i Moçambique" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1206 – Magnus Östberg
"Filamentbildande proteiner bidrar till bakteriens form" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1205 – Anna Petri
"Artbildning och släktskap inom en grupp glimväxter i Sibirien" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1204 – Thomas Larsson
"Vätgas, framtidens energibärare, från cyanobakterier" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1203 – Markus Dahl
"Oxidativ stress påverkar signaleringsvägar hos människor" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1202 – Andrea Björkman
"Toll-lika receptorer i nervsystemet - ett medfött försvar mot infektioner" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1201 – Millaray Marincevic Zuniga
"Analys av immunceller i kronisk lymfatisk leukemi" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1200 – Madeleine Krieg
"Vägen till ett nytt allergivaccin? Framställning och rening av IL-18" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1199 – Elisabet Ihse
"Amyloid deposits in the intimal layer ofaorta and its association to atherosclerosis"
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1198 – Daniel Udd
"Expansion av vass (Phragmites australis) och effekter på artrikedom och artsammansättning i ett kalkrikkärr på Hållnäs-halvön i norra Uppland" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1197 – Sofia Hemmilä
"Bevarandebiologisk genetik för rödlistade medicinalväxter i västra Ghats, Indien" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning