Färdiga rapporter 2006

Env. tox 111 – Frida Broman
"Effects on bone tissue in sheep reared on pasture treated with sewage sludge" 
Arbetet

Env. tox 110 – Emma Colleen
"Effects of in utero and lactational exposure to PCB 118 and PCB 153 on bone tissue in sheep" 
Arbetet

Env. tox 109 – Beatrice Jonsson
"Risk assessment on butylphenol, octylphenol and nonylphenol, and estimated human exposure of alkylpphenols from Swedish fish" 
Arbetet

Env. tox 108 – Carolina Hernhag
"Effekt av p,p'-DDE på benvävnad i vanlig groda, Rana temporaria" 
Arbetet

Env. tox 107 – Margareta Brandhorst Daho
"Ecotoxicological evaluation of the herbicide terbutryn" 
Arbetet

Env. tox 106 – Disa Stolt
"Dioxiner och dioxinlika PCBer i ekologiska ägg - Fodrets betydelse" 
Arbetet

1196 – Sue Hui Tan
"Antimicrobial peptides: marine crustaceans’ weapon against diseases" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1195 – Petter Hillborg
"Revirunderhåll - en fältstudie på Varg (Canis lupus) i centrala Skandinavien" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1194 – Johan Ankarklev
"Kan en parasit vara nyckeln till cancerns gåta? Cellcykelstudier av tarmparasiten Giardia lamblia
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1193 – Maria Wiik
"Väderförändringars betydelse för växtplanktons sammansättning och dynamik i Esthwaite Water" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1192 – Srikanth Dosapally
"Binding of haptoglobin to hemoglobin" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1191 – Robert Ekiert
"Can Northern blot analysis confirm UsnRNAs microarray data" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1190 – Abdullah Al Mahmud
"Comparison of tRNA expression among pathogenic and nonpathogenic organisms" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1189 – Kyriakos Kokkoris
"Control of genetic information through analysis of mRNA binding properties of a deadenylase" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1188 – Maria Marklund
"Effekt av inomarts konkurrens på abborre (Perca fluvitilis) och den efterföljande variationen i morfologi och diet i 4 olika svenska sjöar" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1187 – Niina Sallmén
"Diversity of lichens on aspen (Populus tremula) in Fiby urskog" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1186 – E-Jean Sinnisky Tan
"Cytokine profile of monocytes activated by IgG-immune complexes via Fc-gamma receptors" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1185 – Manuel Freiburghaus
"Bad sperm quality in Swedish Natterjack toads due to inbreeding?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1184 – Susanna Johnston
"Vad har hänt med halsbandsflugsnapparen?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1183 – Beata Edström
"Svartvita flugsnappares sång påverkas av vilka grannar de har" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1182 – Gustaf Thomsson
"Ökad UV-strålning påverkar våra sjöar genom att förändra deras bakteriesammansättning" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1181 – Julia Buchweitz
"The combat against antibiotic resistance in the bacterium E.coli (Arbetet offentliggörs 2008-01-02)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1180 – Fredrik Wickström
"Betydelsen av habitatets form kontra storlek för lokala bestånd av järpe kring Uppsala samt deras framtidsutsikter" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1179 – Liu Xu
"Phenotypic selection and population differentiation in Platanthera bifolia
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1178 – Anna Runemark
"Överlever äggen från lädersköldpaddan, (Dermochelys coriacea), bäst på någon särskild del av stranden?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1177 – Fredrik Pilström
"Kalkningens effekter på produktionen" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1176 – Omar Mohammad Khan
"Chemotherapy and programmed cell death" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1175 – Jisca Huisman
"Hybridization between European quail (Coturnix coturnix) and released Japanese quail (C. japonica)" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1174 – Tim Gustafsson
"Att konstruera fylogeni för proteinkinas C (pkC) i släktet Neurospora" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1173 – Caroline Kaipe
"Immunrespons mot malariaprotein hos barn från ett malariadrabbat område i Kenya" 
Arbete • Populärvetenskaplig sammanfattning

1172 – Theresia Köhler
"Cuddling and nursing - can it turn on expression of Arc gene?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1171 – Kristina Rizzardi
"TFL2s roll i auxinreglerade responser" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1170 – Emilia Ardler
"Adenovirus - ett dödligt förkylningvirus?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1169 – Xuping Wu
"Esophageal cancer - a study of activated signal transduction proteins and their importance in tumour biology" 
Arbetet Populärvetenskaplig sammanfattning

1168 – Arian Sadeghi
"The Impact of Interleukin 2 on rapid T cell expansion" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1167 – Fredrik Sundin
"Kontrollering av stamceller i hjärnan med hjälp av kroppsegna ämnen" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1166 – Francisco Manuel Sánchez de Oria
"Study of the human QKI gene, a susceptibility gene for schizophrenia disease" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1165 – Srivathsa Nallanchakravarthula
"Viral replication factories/site(s) inside live host: Replication forks visualized in T4-infected Escherichia coli
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1164 – Hampus Eriksson
"Sea cucumber abundance, diversity and fishery in Samoa. An assessment of lagoon occurring sea cucumbers" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1163 – Daniel Berg
"Gammaaminosmörsyrans uppgift i det perifera nervsystemet" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1162 – Elisabeth Malle
"Tripeptidyl-peptidase II: Characterization of mutants defective in substrate binding site (Arbetet offentliggörs 2007-08-16) " 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1161 – Erik Karlsson
"Kloning av cellcykel-gener från Sulfolobus acidocaldarius
Populärvetenskaplig sammanfattning

1160 – Mireia Valle Tobar
"Algae influence flocculation of dissolved organic carbon in Boreal Lakes" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1159 – Daniel Vestman
"Transcriptional regulation of two putative proteases in the cyanobacteria Nostoc sp. PCC 7120" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1158 – Jens Otte
"Induction of ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) in the three-spined stickleback (Gasterosteus aculeatus L.) exposed to extracts of sediments from the Danube River" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1157 – Christoffer Lundberg
"Global profilering av tyrosinfosforylering i kronisk myeloid leukemi och akut lymfoid leukemi" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1156 – Camilla Holt
"Expression of Fc Gamma Receptors on Peripheral Blood Monocytes and Evaluation of their Role in Phagocytosis Using a Novel Method" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1155 – Björn Reinius
"Större könsskillnader i den mänskliga hjärnan än i hjärnan hos andra primater" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1154 – Heidi Hakala
"Bättre odlingsmetoder för embryonala stamceller - ett steg närmare medicinens revolution (Arbetet offentliggörs 2007-06-26)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1153 – Diana Cepeda
"Seek and destroy: the role of F-box proteins in cancer (Arbetet offentliggörs 2008-06-22)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1152 – Mikael Ulfstedt
"Kan jumonji-domänen i proteinet GIS1 demetylera histoner? (Arbetet offentliggörs 2009-06-20)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1151 – Miriam Geörg
"The antimicrobial peptide LL-37. A potential future antibiotic for the treatment of infections with pathogenic Neisseria (Arbetet offentliggörs 2009-06-20)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1150 – Patrik Salomonsson
"Analys av sekvensvariationer i gener kopplade till Alzheimers sjukdom" 
Arbetet (delvis) • Populärvetenskaplig sammanfattning

1149 – Emma Söderblom
"En studie över möjliga mål-gener för det reglerande RNAt IstR-2 i Echerichia coli
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1148 – Hanna Odelfors
"Vilken roll spelar receptorsignalering i bildningen av en synaps mellan en naturlig mördarcell och dess målcell?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1147 – Maria Lundqvist
"Characterizing effects of glucocorticoids and nitric oxide in airway inflammation in a murine in vivo model" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1146 – Sanna Uimonen
"Uttrar och vägar - en studie av utteranpassade viltpassagers effektivitet och skötsel, samt faktorer som påverkar uttrars beteende vid vägpassager" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1145 – Tobias Jakobsson
"Påverkan av markanvändningsintensitet på däggdjurstätheter på en Afrikansk savann" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1144 – David Englund
"Små flodpärlmusslor - varför finns det så få?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1143 – Nilla Fogelberg
"Niche separation and hybridization - are nestling hybrid flycatchers provided with a broader diet?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1142 – Albert Larkeson Nowostawski
"Viktiga egenskaper på evolutionära återvändsgränder" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1141 – Nives Bahonjic
"Tumörer utsöndrar proteiner som lurar immunsystemet" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1140 – Jun Yin
"Molecular evolution of two tandem repeat gene superfamilies in Orientia tsutsugamushi."
Arbetet Populärvetenskaplig sammanfattning

1139 – Åsa Söderberg
"Integriner – cellers händer – håller cellerna borta från en säker död " 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1138 – Anders Carlsson
"Description of a new osteostracan from Ukraine. With a brief analysis of the interrelationships of Scolenaspida
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1137 – Zijiang Yang
"Cloning and initial characterization of the human homologue to TRAPC, TREML4" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1136 – Hanna Pernler
"Restaurerad hagmark söder om Mellantorp: Hur har 40 år av granplantering påverkat området och hur bör den fortsatta skötseln se ut?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1135 – Daniel Rickström
"Miljöns inverkan på kroppsformen för insjööring i tre svenska fjällsjöar" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1134 – Anna Holmberg
"Ett steg närmare läkemedel för behandling av hjärnskador vid olycka? Genom studier på mus kan du och dina nära få bättre vård i framtiden" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1133 – Katia Chávez Abiega
"Interactions between temperature, mitochondrial genes and nuclear genes affect development times in seed beetles" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1132 – Shweta Bhawalkar
"DNA-damage Inducible Transcript 3 - a new member in p53’s cell death club" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1131 – Petter Hedberg
"Sveaskogs ekoparker - en mångfaldsanalys" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1130 – Simon Kärvemo
"Status av en unik population av Rutsnok (Natrix tessellata) i Rumänien" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1129 – Therese Ericsson
"Miljöpreferenser och associationer hos mossor i Nordmarksmyrarnas rikkärr, östra Värmland - är vägledande kunskap möjlig?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1128 – Linda Ljungdahl
"Vattenkvalité i dikade och restaurerade kärr" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1127 – Annika Bengtson
"En fylogenetisk studie av släktet Polycarpon (Caryophyllaceae)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1126 – Cecilia Jonsson-Glans
"Genuttryck i hjärnan hos kvinnor och män" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1125 – Anna Tranell
"Splitsningen hos HIV-1 - måltavla för nya potentiella mediciner" 

Arbetet Populärvetenskaplig sammanfattning

1124 – Holger Krömeke
"Comparative genome analysis within the Rickettsiales" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1123 – Aikaterini Chatzi
"Understanding the resistance of Staphylococcus aureus to fusidic acid" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1122 – Anna Hennecke
"Predicting the function of a protein from its 3-dimensional shape - Evaluation of predictions" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1121 – Sara Wedahl
"Ny kohesion som respons på dubbelsträngsbrott kräver proteinet systerkromatid kohesion 2 (arbetet offentliggörs 090302)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1120 – Ismini Karakasilioti
"Sensing the antisense: study of gene expression in differentiating leukemic cells by a quantifying method" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1119 – David Naylor
"Peach-leaved Bellflowers Larger in Central Sweden" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1118 – Hanna Gradin
"Rättsgenetisk analys av mitokondrie-DNA i Sverige (arbetet offentliggörs 110220)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1117 – Ramesh Raju Vetukuri
"Studying the importance of 2´OH groups of tRNA in the RNase P mediated cleavage of tRNA precursors " 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1116 – Maria Fors
"Vad gör alfa-kymas i människa och hund?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1115 – Jenni Taipale
"Stannfåglar - en informationskälla för flyttfåglar" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1114 – Sophie Anna Allen
"Factors determining distribution and abundance of pathogenic bacteria, with a focus on Vibrio spp" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1113 – Charlotta Bohman
"Genetic diversity of gray wolves along the west coast of North America - An effect of island size or isolation?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1112 – Ellen Flygare
"Current status of the hermit beetle (Osmoderma eremita) in Jönköping County" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1111 – Terese Niklasson
"Kvicksilverhalten i Fisk i en Tropisk Vattenkraftverksdam" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1110 – Marja Rasinperä
"The impact of different combinations of resistance-associated mutations on fluoroquinolone resistance in Escherichia coli
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1109 – Susanne Dreborg
"Nya reningsmetoder för nervceller och gliaceller" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1108 – Lena Hede
"Fungerar immunförsvaret på samma sätt i människa och pungråtta?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1107 – Annica Hedberg
"Påverkas antibiotikaresistensutvecklingen av mutationshastigheten?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1106 – Sofie Fagerberg
"Sekvensvariation i tre vilda fågelarter" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1105 – Sylvia Thórarinsdóttir
"Integrering av gräsmarksbevarande i vägkantsskötsel: Fröbankens roll i bevarandet av ängs- och hagmarksarter" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1104 – Alexander Alsén
"Serotonins inblandning i olika stressreaktioner, studerat i en kräftmodell" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1103 – Magnus Lundgren
"The effects of coxsackievirus B3 infection on CYP1A1 and CYP2B gene expression after exposure to brominated flame retardants" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1102 – Dick Mårtensson
"Orinoco crocodile (Crocodylus intermedius). Mating systems and the potential for genetic monitoring and paternity testing" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1101 – Daniel Hallberg
"Koffeinhaltiga växter. Ett etnobotaniskt perspektiv." 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1100 – Rebecka Strandberg
"Rollen av TGF-beta signalering i den CTCF medierade kromatin insulator aktiviteten" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1098 – Vanessa Coronel
"Reproductive success is related to population density in self-incompatible populations of the wind-pollinated herb, Plantago maritima
Arbetet

1097 – Jessica Eisenring
"Effekten av ljusets kvantitet och kvalitet på bentiska alger i sjön Erken" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1096 – David Moore
"Protein Evolution of the PEBP Gene Family in Plants" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning