Färdiga rapporter 2005

Env. tox 105 – Delila Gasi
"Coxackie virus infection influences the effects of brominated flame retardants on cytochrome P450 and thyroid hormones in mice" 
Arbetet

Env. tox 104 – Oscar Fogelberg
"Dioxinlika ämnen i Stockholms ytvatten. En exponeringsstudie med EROD som biomarkör." 
Arbetet

Env. tox 103 – Anna Maria Svensson
"Neurobehavioural disturbances in adult mice neonatally exposed to pyrethroids and organophosphates alone or combined" 
Arbetet

Env. tox 102 – Björn Santesson
"Metallers förekomst och läckage i mark vid en träimpregneringsanläggning i Halland" 
Arbetet

Env. tox 101 – Johanna Dahlberg
"Gentoxiciteten av HMF:s metabolit SMF studerad med det flödescytometerbaserade mikrokärntestet in vivo" 
Arbetet

Env. tox 100 – Sofia Sjöholm
"Anti-estrogenicity and anti-androgenicity in leachates from Swedish solid waste deposition sites" 
Arbetet

1095 – Peter Carlson
"Homing, Habitat Fidelity and Kin" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1094 – Anna-Karin Jakobsson
"Effekt av dikning på artrika vägkanter i norra Uppland" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1093 – Greta Hulting
"Exponering för teofyllin under nyföddhetsperioden orsakar beteende- och minnesstörningar samt ångest hos vuxna möss" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1092 – Leena Tuomola
"Förhöjda halter av kvicksilver(Hg) i fisk fem år efter byggandet av kraftverksdammen Lago Manso i Brasilien" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1091 – Hanna Sjödin
"Konstruktion och verifiering av två plasmider med “Platelet derived growth factor A (PDGF A)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1090 – David Moore
"The Effects of Demographic History and Selection on Patterns of Polymorphism" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1089 – Roger Uusitalo
"Klimatets betydelse för djur- och växtliv, renskötsel samt turism i Abiskofjällen" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1088 – Lucas Montes Pérez
"How resistance to Ciprofloxacin is affected by mutations in target genes, influx and efflux pathways, and expression of genes contained in acquired plasmids" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1087 – Lina Sehlstedt
"Kan Annexin V vara inblandad i ledgångsreumatikers högre riisk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1086 – Marcel Verhaart
"Genome architectures of Bartonella grahamii strains isolated from Swedish rodents" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1085 – Madeleine Svensson
"Microcystin-LR - ett naturligt toxin med genotoxisk effekt?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1084 – Jessica Fagerudd
"Hur betning påverkar jordvargar och hur farmare i Namibia uppfattar dessa djur " 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1083 – Yu Yang
"What will happen to the kids – if a mother has diabetes during her pregnancy?"
Populärvetenskaplig sammanfattning

1082 – Julia Paschke
"Relationship between mutation and resistance to fluoroquinolones in Escherichia coli
Populärvetenskaplig sammanfattning

1081 – Andreas Rudh
"Genetisk struktur bland färgvarianter av jordgubbsgiftgrodan (Dendrobates pumilio)" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1080 – Eva Nordkvist
"Bakteriell tillväxt vid papperstillverkning" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1079 – Linda Oskarsson
"Lactadherin - en potientiellt viktig komponent i solskadad hud" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1078 – Linda Kurberg
"Hur betning påverkar långörade rävar och hur farmare i Namibia uppfattar dessa djur" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1077 – Mikael Corell
"Skadade celler kan ersättas med stamceller från egna kroppen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1076 – Luisa Alves
"Låt dom jobba åt oss! Mikroorganismer i miljön och joniserande strålning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1075 – Ida Waern
"Reglering av immunsvaret med IgE-antikroppar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1074 – Helena Skibinski
"Fisken som finner föda i månens sken" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1073 – Henrich Keselman
"Det är skillnad på cell och cell: En kartläggning av astrocyter från centrala nervsystemets gråa och vita substans" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1072 – Sarah Dorbéus
"siRNA – molekylen som får tyst på generna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1071 – Gabriella Risberg
"Spetsceller - ledarcellerna bakom nybildandet av blodkärl" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1070 – Ylva Ericson
"Utnyttjar späckhuggare fiskebåtar för att finna föda hellre än att jaga själva?" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1069 – Tomas Loreth
"Betydelsen av ett litet kustmynnande vattendrag för vårlekande fisk" 
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1068 – Magdalena Jonsson
"Morfologisk differentiering och lokal anpassning hos nattviol, Platanthera bifolia (Orchidaceae)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1067 – Sofia Larsson
"Population size, reproductive and pollination success in the deceptive bumble-bee pollinated orchid Dactylorhiza incarnata
Arbetet • Populärvetenskaplig sammanfattning

1066 – Alexandra Johansson
"Läkemedelsdesign genom strukturstudier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1065 – Kristiina Nygren
"Spridning och artbildning - En tusenfotingfamiljs (Dolichoiulus) historia på Kanarieöarna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1064 – Andreas Pettersson
"Effekterna av CRH-injektioner in i CNS på socialt interagerande regnbågsöring (Oncorhynchus mykiss)." 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1063 – Anna Svensson
"Ger variationer i RUNX2 genen upphov till autoimmuna sjukdomar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1062 – Cheya Akrawi
"Fagterapi – ett hjälpmedel mot bakterieinfektioner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1061 – Mia Olsson
"Genetisk diversitet i Havsörn (Haliaeetus albicilla)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1060 – Thomas F Larsson
"Vargens ursprung och släktträd är mer komplicerade än vi tidigare trott" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1059 – Amal Elfaitouri
"A quantitative method for detection of three polymaviruses in patients" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1058 – Jessica Svedlund
"Kan antidepressiv medicin användas till behandling av tumörer?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1057 – Marcin Kierczak
"Construction of the rough set-based classifiers for prediction of HIV-1 resistance to NTRI drugs" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1056 – Lina Maria Bryngelsson
"Bananflugors anpassning till olika doftmiljöer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1055 – Erik Norberg
"Kan man använda proteinuppsättningen som ” fingeravtryck ” för att särskilja olika cancerceller?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1054 – Evgenia Gubanova
"RUNX-proteinerna och systemisk lupus erythematosus, en autoimmun sjukdom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1053 – Mikael Holmlund
"Storspiggshonor vill helst para sig med hanar som pyntar sitt bo" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1052 – Johannes Sjöholm
"Regleringen av det reversibla hydrogenaset och dess roll i vätgasmetabolismen hos cyanobakterier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1051 – Eva Kowalinski
"Co-crystallization and enzyme kinetics of Mycobacterium tuberculosis and Escherichia coli ribose-5-phosphate isomerase with their substrate and new inhibiting substances" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1050 – Reiko Akiyama
"Genetic basis of flowering time variation in Arabidopsis thaliana
Populärvetenskaplig sammanfattning

1049 – Jenny Öhlander
"En undersökning av en miljövänlig metod för småskalig guldutvinning i Filippinerna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1048 – Karin Carlsson
"Däggdjurssamhällen i södra Kalahari: skillnader mellan landanvändningsområden och säsonger" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1047 – Per-Olof Andersson
"Två potentiella immunostimulantia för kräftdjur, fungerar de?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1046 – Erhard van der Vries
"Engineering a molecular tool useful in gene therapy" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1045 – Keira Melican
"Mechanisms of the Calcium Oscillation Inducing Toxins Alfa-Haemolysin and Cytolysin A" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1044 – Katarina Vielfort
"Integroner, en lurig bit DNA som hjälper bakterier bli antibiotikaresistenta" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1043 – Karl Holm
"Analys av genuttrycket i hjärnan på möss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1042 – Magnus Lundberg
"En fylogenetisk studie av endemiska Silene (Caryophyllaceae) på Kanarieöarna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1041 – Maria Löök
"Samverkan mellan signalvägen TGFB; och proteinet Gax i regleringen av genen p21" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1040 – Liselotte Lundh
"Bakteriofager, ett alternativ till antibiotika" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1039 – Helena Karlsson
" Samverkan mellan miljögifter kan ge beteendestörningar hos möss" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1038 – Maria Rosenfink Forslund
"Ecotourism & Tourism impact in National Parks - a comparative study between Sweden and USA " 
Populärvetenskaplig sammanfattning Arbetet

1037 – Carina Bergqvist
"Varför är en del gräs ovanliga och en del vanliga?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1036 – Annika Rastén
"Boplatsval och häckningsframgång hos ljungpipare Pluvialis apricaria och fjällpipare Charadrius morinellus
Populärvetenskaplig sammanfattning

1035 – John Swensson
"Bushmeat på menyn! En studie av bushmeathandeln i ett viktigt marknadscentrum i Ghana, Västafrika" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1034 – Julia Jasonsmith
"Heavy metal fractionation and nutrient analyses in the sediment of Saltskogsfjärden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1033 – Johan Lind
"Betydelsen av vattenfärg för spatial fördelning och beteende hos mört i näringsfattiga sjöar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1032 – Petra Fohgelberg
"Intaget av akrylamid för barn under ett års ålder" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1031 – Anders Danielsson Stenström
"Metalläckage från Gruvavfall i Aspåns Avrinningsområde, Dalarna" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1030 – Bo Karlsson
"Experiment med skötsel och tuvbehandling av ett kalkkärr" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1029 – Selma Adilagic
"Sexuellt urval och artutveckling – att använda lukt vid val av partner" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1028 – Clara Seguí
"Chromatin insulators in Wilms´ tumor development and the potential use of in vitro determined insulator sequences in determining in vivo transcription factor binding sites" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1027 – Robinah Kisekka
"Kvantitativ analys av uttrycket av endogena betaretrovirus i bröst cancer med hjälp av realtids PCR" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1026 – Hanna Larsson
"En början till att avslöja hur granar anpassar sig till latituden" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1025 – Maria Norberg
"Sekvensering av kandidatgen för schizofreni" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1024 – Filip Yström
"Var i kroppen finns G-proteinkopplade receptorer? " 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1023 – Maria Pränting
"Fenotypisk plasticitet - en möjlig väg till antibiotikaresistens?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1022 – Ola Philipsson
"Studie av Alzheimers sjukdom med hjälp av möss med mänskliga gener" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1021 – Nurtena Östlin
"Mikromatrisbaserad analys av syrebrists genavläsning i neuroblastomceller" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1020 – Ole C G Forsberg
"Genterapibehandling av lungceller med genmodifierat virus: Kampen mot cystisk fibros" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1019 – Amarjit Singh Parmar
"Interaktion mellan proteiner behövs för att bestämma hur skadan ska repareras" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1018 – Marie Melander
"Bulgarisk traditionell örtmedoicin -Dioskorides arv, Vechtitsa-hemligheter eller allmän folkkunskap?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1017 – Kristina Bylund
"Kan delfiner känna igen varandras signaturvisslingar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1016 – Cornelia Blei
"2-dimensional gel electrophoresis of phospoproteins from breast cells in order to identify single proteins" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1015 – Hanna Taylor
"Går det mode i vilken sång som är populärast bland bofinkar?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1014 – Magnus Karlsson
"Dör hanar oftare än honor?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

1013 – Peter Halvarsson
"Fågelmalaria hos Dubbelbeckasin (Gallinago media)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

Senast uppdaterad: 2023-12-06