Färdiga rapporter 2001

777 – Markus Andersson
"Astaxantinproduktion i kopepoder vid betning på växtplanktonsamhällen med olika artsammansättning - kopplat till M74 hos Östersjölaxen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

776 – Maria Wallin
"Developmental neurotoxic effects of Hexabromocyclododecane in the neonate mouse" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

775 – Ben Adams
"Different mechanisms for turning on viral protein production in human cells" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

774 – Klas Ifeanyi Udekwu
"Hur hamnar den rätta aminosyran på rätt ställe i ett protein?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

773 – Anna-Karin Roos
"Ett steg på vägen mot cancervaccin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

772 – Daniel Larson
"Anrikning av (alggiftet) microcystin i fisk" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

771 – Josefin Borg
"Bioinformatiska analyser av Trypanosoma cruzi genom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

770 – Magnus Hillman
"Skundern. Utredning av sjöns fosforbalans samt bedömning av möjligheten att använda biomanipulering som restaureringsmetod" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

769 – Anders Wessman
"Trender och fluktuationer i växtpopulationer och växtsamhällen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

768 – Karolina Ivarsson
"Molekylära mekanismer för IGF-I-reglerad överlevnad och resistens mot apoptos i multipelt myelom" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

767 – Peter Nyström
"Användning av indikatorer för att bevara, återskapa och följa upp flora- och faunamångfald i det nordiska skogslandskapet" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

766 – Magnus Andersson
"I Lapsk alpros, Rhododendron lapponicum, tävlar frukter och skott om magra resurser" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

765 – Cecilia Berg
"Fågelsång - en del i artbildningsprocessen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

764 – Linda Söderberg
"The role of condition and parasites in spawning site acquisition among males of the Lake Victoria cichlid Pundamilia nyererei
Populärvetenskaplig sammanfattning

763 – Rebecca Lundberg
"Orsakar DDT och Difocol skelettförändringar hos alligatorer?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

762 – Imke Schlömp
"Genetisk undersökning av möss som har autoimmuna sjukdomar" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

761 – Ingrid Nyberg
"PCB har effekter på benvävnaden i ryggkotor" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

760 – Liselotte Pihl
"Hur varierar mjältens blodfylnadsgrad hos axishjort (Axis axis) under immobilisering och är variationen beroende på val av anestesi?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

757 – Emanuela Schmidt
"Histonproteinet H3 och dess betyelse för DNA-metylering i svampen Neurospora crassa
Populärvetenskaplig sammanfattning

755 – Alexander Eiler
"Bacterial growth efficiency on different concentrations of natural dissolved organic matter" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

754 – Marie Nilsson
"Nytt läkemedelsmetaboliserande enzym upptäckt i prostata" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

753 – Maria Norberg
"Matförgiftning till följd av tetrodoxin - ett vanligt gift i den japanska blåsfisken" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

752 – Therese Carlsson
"Huvudhabitatens arealfördelning i tre sjöar av olika limnisk karaktär" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

751 – Marian Novotny
"Which of the fold-comparison programs should I use?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

750 – Lina Wistrand
"Optimering av tillväxtförhållandena och studier av koloniernas utseende hos den lipstatinproducerande bakterien Streptomyces toxytricini
Populärvetenskaplig sammanfattning

749 – Heléne Borg
"Fagterapi" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

748 – Frida Eggens
"Släktskap hos en grupp glimväxter: Systematiska studier av sektionen Rigidulae i släktet Silene
Populärvetenskaplig sammanfattning

747 – Ina Franzén
"Bolundsfjärden - sjö under bildning. En naturvärdes- och skadebedömning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

746 – Peter Lundgren
"En studie av proteinsyntesen i E. Coli
Populärvetenskaplig sammanfattning

745 – Tove Andrén
"Ökar kräftans motståndskraft vid hormonbehandling?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

744 – Mårten Lind
"Värdcell-patogeninteraktioner vid mikrobiell infektion av Drosophila melanogaster
Populärvetenskaplig sammanfattning

743 – Jens Olsson
"Rapid change of egg size in the Banggai cardinalfish (Pterapogon kauderni)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

742 – Waseem Ullah
"Islets studies illustrating chemical messengers that may contribute to the onset of type 1 diabetes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

741 – Veronica Janson
"När under brunstcykeln och var i könsorganen hos friska suggor kan man hitta mottagare (receptorer) för östrogen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

740 – Åke Lindström
"Klor eller UV-ljus - för ett bättre dricksvatten?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

739 – Jörgen Sjögren
"Habitatkrav och utbredning hos Neckera pennata (aspfjädermossa) på regional skala" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

738 – Beatrice Lindgren
"Är den gotländska åkergrodan en egen underart?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

737 – Karin Anestål
"Ger thioredoxinreduktas ett ökat skydd mot oxidativa skador?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

736 – Lilian Granlund
"Mängden vilt i förhållande till byar, boskap och olika habitattyper - en studie i sydvästra Kalahari, Botswana" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

735 – Malin Gunnarsson
"Östrogenicitet i fiskgalla - ett nytt sätt att mäta endokrina störningar hos fisk" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

733 – Johanna Ericsson
"Eps8 - ett protein inblandat i cellers förmåga att förflytta sig" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

732 – Lotta Wallin
"Fragmentering i det boreala skogslandskapet - historik, framtid och test av nested subset species-teorin" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

731 – Staffan Lidén
"The families of the Monocotyledons according to the APG-system" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

730 – Tobias Sahlman
"Borta bra men hemma bäst. Hanligt genflöde hos dubbelbeckasin (Gallinago media)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

729 – Frank Hailer
"Låg variation på Y kromosomen av lodjur (Lynx lynx) i Europa" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

728 – Tea Sundsten
"Inhibition of intrapancreatic ganglia causes sustained and non-oscillarory glucose-induced insulin release from the perfused pancreas" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

727 – Jeanette Axelsson
"Hur kan miljögifter påverka fåglars reproduktion?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

726 – Pelle Larshammar
"Hunders hjärna hjälper oss att förstå mänskligt beteende" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

725 – Marcus Svensson
"Ökad förståelse av Parkinsons sjukdom genom peptidstudier" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

724 – Rose-Marie Karlsson
"När fåglarna ska ha barn" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

723 – Ylva Lindman
"Ny upptäckt i kampen mot cancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

720 – Erik Axelsson
"Specifikt reducerad mutationshastighet på Z kromosomen?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

719 – Dominic-Luc Webb
"The role of muscle type phosphofructokinase in Glucose-induced oscillations in intracellular free Ca2+ and insulin secretion of the pancreatic beta-cell: A study using microinjection of fructose 2,6-bisphosphate, digital imaging and mathematical modeling" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

718 – Christina Orsmark
"En studie av den genetiska bakgrunden till autism" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

717 – Grace Wong
"The morphological study of Cnidocysts under light microscope and scanning electron microscope" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

716 – Malin Engelmark
"Betydelsen av en långvarig virusinfektion för utvecklingen av livmoderhalscancer" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

715 – Kristin Eliasson
"Släktforskning bland vargar från Norra Europa" 
Populärvetenskaplig sammanfattning