Färdiga rapporter 1999

610 – Cecilia Johansson
"Reglering av genuttryck av adenovirusproteinet E1A" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

604 – Theis Stüven
"Tillväxtkontroll i mänskliga neuroblastomceller" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

601 – Keyvandokht Mirbakhsh
"Antivirussubstans skadar arvsmassan i hudceller vid ultraviolett exponering" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

600 – Stellan Sjöström
"En vätskekromatografisk studie, med fokusering på utvärderingen av halten konserveringsmedel i en livsmedelsprodukt" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

599 – Marita Kruskopf-Österberg
"Genetisk variation i en blomningstidsgen hos Brassica nigra (svart senap)" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

597 – Kristian Hallermalm
"Signalproteiner styr formförändringar hos döende celler" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

595 – Erika Sjölund
"Miljögifters inverkan på fåglars fortplantning" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

593 – Camilla Göktürk
"Semicarbazid-känsligt aminoxidas (SSAO) och dess betydelse för uppkomsten av sena komplikationer vid sockersjuka" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

585 – Finn Terje Hegge
"Genetisk Mangfold Blant Skogslemmen" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

582 – Kirsi Honkavuori
"Expression of viral proteases" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

581 – Karin Johansson
"Isolering av en elicitingen från kräftpestsvampen Aphanomyces astaci" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

580 – Annika Nilsson
"Hur bildas mutationer?" 
Populärvetenskaplig sammanfattning

579 – Jan Olsson
"Kan inavel förklara den låga äggkläckningsfrekvensen i små populationer av starrgräsfjärilen Coenonympha tullia
Populärvetenskaplig sammanfattning

578 – Arwen Wilcock
"Effects of low oxygen on human genes" 
Populärvetenskaplig sammanfattning