Kandidatprogrammet i miljövetenskap

Miljövetenskap

Välkommen till programsidorna för miljövetenskap för dig som redan studerar på programmet. 

På de här sidorna hittar du information rörande dig som kandidatstudent som du kan behöva under din tid på programmet. Här finns bland annat alla kurser inom programmet.

Är det något ni saknar så är det bara att kontakta programansvarig Karin Bengtsson (karin.bengtsson@ebc.uu.se).

Karriär

Miljövetare arbetar ofta med strategiska miljöfrågor både inom näringslivet och i offentlig verksamhet. Man ser ett framtida större behov av generalister med holistiskt angreppssätt och intresse för systemlösningar. Utöver djup inom visst område behövs breda kunskaper och förmåga att arbeta med komplexa frågor, som exempelvis i samhällsplanering. Du kan exempelvis arbeta som rådgivare, forskare, miljösamordnare eller konsult i organisationer och på myndigheter. Det finns också arbeten inom naturvårdsbranschen och utbildningssektorn.

Efter examen kan man också studera vidare på ett masterprogram för fördjupning inom något område eller för att ytterligare öka sin tvärvetenskapliga kompetens.

Senast uppdaterad: 2023-09-01