Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik

 - 300 hp programmet

Kurser

Från och med höstterminen 2007 är civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik en 5-årig utbildning som omfattar 300 högskolepoäng (300 hp).

Kurserna nedan ingår i det 5-åriga programmet. De kurser som är markerade med fet stil är obligatoriska.

Årskurs 1 (gavs sista gången 2008/2009)

Period 11
Baskurs i matematik 5 hp
Grundläggande kemi, (första 5 hp) av 10 hp
Introduktion till bioteknik och bioinformatik, 5 hp
Studieteknik 1 hp

Period 12
Grundläggande kemi (forts. 5 hp) 10 hp
Programmeringsteknik I, 5 hp
Envariabelanalys, första 5 hp (av 10)

Period 13
Envariabelanalys, (forts. 5 hp) 10 hp
Organisk kemi, 5 hp
Linjär algebra och geometri I, 5 hp

Period 14
Cellbiologi, 15 hp

Årskurs 2 (gavs sista gången 2009/2010)

Period 21
Linjär algebra II, 5 hp
Biologisk mångfald – mönster och processer, 5 hp
Flervariabelanalys (första 5 hp) 10 hp

Period 22
Flervariabelanalys (forts. 5 hp) 10 hp
Transformmetoder I, 5 hp
Bioorganisk kemi, 5 hp

Period 23
Mekanik, 5 hp
Beräkningsvetenskap DV, 5 hp
Bioinformatisk strukturbiologi, 5 hp

Period 24
Programmeringsteknik II, 5 hp
Sannolikhet och statistik, 5 hp
Kemisk termodynamik, 5 hp

Årskurs 3 (gavs sista gången 2010/2011)

Period 31
Elektromagnetism I, 5 hp
Vågor och optik 5 hp
Mikrobiologi 5 hp

Period 32
Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp
Databasteknik I, 5 hp
Genomik - experimentella metoder 5 hp

Period 33
Bioinformatisk metodik 5 hp
Bioteknisk metodik 5 hp
Självständigt arbete (första 5 hp) 15 hp

Period 34
Multivariat dataanalys och försöksplanering, 5hp
Självständigt arbete (forts. 10 hp) 15 hp

Årskurs 4 (gavs sista gången 2011/2012)

Period 41
Beräkningsvetenskap II, 5 hp
Reglerteknik I, 5 hp
Molekylär och statistisk mekanik, 5 hp

Period 42
Immunologi, 5 hp
Genombiologi, 5 hp
En av kurserna
Makromolekylära maskiner, 5 hp
eller
Processteknisk modellering, 5 hp

Period 43
Mikrobiella reglermekanismer, 5 hp
Molekylärdiagnostiska metoder, 10 hp

Period 44
Röntgenkristallografi, 5 hp
Proteinbioteknologi, 10 hp

Årskurs 5 (ges sista gången 2012/2013)

Period 51
Beräknings- och systembiologi I, 15 hp (1MB511)
eller
Protein Engineering, 15 hp (1BG301)

Period 52
Beräknings- och systembiologi II, 15 hp (1MB522)
eller
Molekylär bioteknik för förnybar energi, 15 hp (1KB764)
eller
Komplexa data - analys och visualisering, 15 hp (1MB525)

Period 53+54
Examensarbete i molekylär bioteknik, 30 hp