Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik

- 270 hp programmet

Nedanstående detaljerade kursinformation gäller dig som påbörjade programmet innan hösten 2007 då programmet gjordes om till 300 hp.

Årskurs 1 (gavs sista gången 2006/2007)

Kurser markerade med * är obligatoriska.

Period 11

Introduktionskurs i matematik 1p  1MA730
*Algebra och geometri: Grundläggande algebra 3p  1MA701
*Kemi, grundkurs 6p  1KE714
*Grundläggande datoranvändning del 1, 1p  1MB021
* Grundläggande bioteknik och bioinformatik 2p  1MB541
 

Period 12

*Cellbiologi 10p  1MB150
 

Period 13

*Analys: Endimensionell analys del 1, 4p  1MA700
*Organisk kemi med analytiska tekniker del 1, 4p (8p) 1MB110
*Grundläggande datoranvändning del 2, 1p  1MB021
 

Period 14

*Endimensionell analys del 2, 2p  1MA700
*Organisk kemi med analytiska tekniker del 2, 4p  1MB110
*Linjär algebra 3p  1MA701
 

Årskurs 2 (gavs sista gången 2007/2008)

Period 21

*Mekanik I, 5p  1TF700
*Organism- och populationsbiologi 2p  1MB191
*Flerdimensionell analys del 1, 3p (6p) 1MA520
 

Period 22

*Flerdimensionell analys del 2, 3p (6p)   1MA520
*Programmeringsteknik I, 4p  1TD753
*Ordinära differentialekvationer 2p  1MA720
 

Period 23

*Matematisk statistik 3p 1MS701 
*Ellära och vågrörelselära I, del 1 3p (6p)  1MB120
*Beräkningsvetenskap I 4p  1TD754
 

Period 24

*Ellära och vågrörelselära I, del 2, 3p (6p)  1MB120
*Fouriermetoder 3p  1MA704
*Termodynamik 3p 1MB201 
*Makromolekylers struktur och funktion 2p  1MB580
 

Årskurs 3 (gavs sista gången 2008/2009)

Period 31

*Fysikens matematiska metoder 4p/6hp 1MB181 
*Kvantmekanik 4p/6hp  1MB230
*Nuklidteknik 2p/3hp  1MB240
 

Period 32

Atom-, molekylfysik och kemisk bindning 4p/6hp 1MB250 
Elektronik och elektrisk mätteknik 5p/7,5hp 1MB221 
Teoretisk kemi 3p/4,5hp 1MB550 
Programmeringsteknik II 4p/6hp 1TD770  
 

Period 33

*Molekylär bioinformatik 3p/4,5hp  1MB330
*Molekylär och statistisk mekanik 4p/6hp  1MB280
*Reglerteknik 3p/4,5hp  1MB290
 

Period 34

*Biokemisk metodik 5p/7,5hp  1MB420
*Genfunktion 6p/9hp 1MB370 
 

Årskurs 4 (gavs sista gången 2009/2010)

Period 41

*Makromolekylära maskiner 7,5 hp  1MB429
*Mikrobiologi 7,5 hp  1MB310
 

Period 42

Biofysikalisk kemi 7,5 hp  1MB303
eller
RNA – biologi, kemi och evolution 7,5 hp 1MB610 

Immunologi 7,5 hp 1MB411 
eller
Röntgenkristallografi 7,5 hp  1MB351

Period 43

Modellering av molekylära reglersystem 7,5 hp  1MB342

Biosensorer 7,5 hp  1KE992
eller
Avbildningsmetoder – från celler till molekyler 7,5 hp  1MB413

Period 44

Molekylärdiagnostiska tekniker 7,5 hp 1MB417 
eller
Biomolekylers dynamik – experimentella metoder och datorsimuleringar 7,5 hp  1MB414

Proteinbioteknologi I 7,5 hp  1MB572

Årskurs 5 (gavs sista gången 2010/2011)

Period 51-52 (alternativ 1)

Protein engineering 12 hp  1MB500
Examensarbete 18 hp  1MB960 / 1MB961/ 1MB920
 

Period 51-52 (alternativ 2)

Examensarbete 30 hp  1MB960 / 1MB961/ 1MB920
 

Alternativt, för de studenter som önskar ansöka om dubbel examen med företagsekonomi som huvudämne i en filosofie kandidatexamen:

Period 51-52
Företagsekonomi B 30 hp

Period 53-54
Företagsekonomi C

Period 61-62
Examensarbete 30 hp 1MB960 / 1MB961/ 1MB920