Civilingenjörsprogrammet Bioinformatik

- 300 hp programmet

Kurser

Höstterminen 2007 blev civilingenjörsprogrammet Bioinformatik en 5-årig utbildning som omfattar 300 högskolepoäng (300 hp).

Kurserna nedan ingår i det 5-åriga programmet. De kurser som är markerade med fet stil är obligatoriska.

Årskurs 1 (gavs sista gången 2008/2009)

Period 11
Baskurs i matematik, 5 hp
Grundläggande kemi, 5(10) hp
Introduktion till bioteknik och bioinformatik, 5 hp
Studieteknik, 1 hp

Period 12
Grundläggande kemi (forts.), 5(10) hp
Programmeringsteknik I, 5 hp
Envariabelanalys, del 1, 5(10) hp

Period 13
Envariabelanalys, del 2, 5(10) hp
Organisk kemi, 5 hp
Linjär algebra och geometri I, 5 hp

Period 14
Cellbiologi, 15 hp

Årskurs 2 (gavs sista gången 2009/2010)

Period 21
Linjär algebra II, 5 hp
Biologisk mångfald – mönster och processer, 5 hp
Flervariabelanalys, (5) hp

Period 22
Flervariabelanalys forts., (5)10 hp
Transformmetoder I, 5 hp
Bioorganisk kemi, 5 hp

Period 23
Mekanik, 5 hp
Beräkningsvetenskap DV, 5 hp
Bioinformatisk strukturbiologi, 5 hp

Period 24
Programmeringsteknik II, 5 hp
Sannolikhet och statistik, 5 hp
Kemisk termodynamik, 5 hp

Årskurs 3 (gavs sista gången 2010/2011)

Period 31
Elektromagnetism I, 5 hp
Vågor och optik 5 hp
Mikrobiologi 5 hp

Period 32
Kvantmekanik och kemisk bindning I, 5 hp
Databasteknik I, 5 hp
Genomik - experimentella metoder 5 hp

Period 33
Bioinformatisk metodik 5 hp
Bioteknisk metodik 5 hp
Självständigt arbete (första 5 hp) 15 hp

Period 34
Multivariat dataanalys och försöksplanering, 5hp
Självständigt arbete (forts. 10 hp) 15 hp

Årskurs 4 (gavs sista gången 2011/2012)

Period 41
Beräkningsvetenskap II, 5 hp
Diskret beräkningsbiologi, 10 hp

Period 42
Kunskapsbaserade system inom bioinformatik, 5 hp
Genombiologi, 5 hp
Optimeringsmetoder, 5 hp

Period 43
Programvaruteknik, 5 hp
Databasteknik II, 5 hp
Informationshanteringssystem (LIMS), 5 hp

Period 44
Genombioinformatik, 5 hp
Molekylär evolution och fylogenianalys, 10 hp

Årskurs 5 (ges sista gången 2012/2013)

Period 51
Tillämpad bioinformatik, 10 hp (1MB513)
Populationsgenetisk analys, 5 hp (1MB514)

Period 52
Komplexa data - analys och visualisering, 15 hp (1MB525)
eller
Molekylär bioteknik för förnybar energi, 15 hp (1KB764)

Period 53+54
Examensarbete i bioinformatik, 30 hp