Civilingenjörsprogrammet Bioinformatik

- 270 hp programmet

Nedanstående detaljerade kursinformation gäller dig som påbörjade programmet innan hösten 2007 då programmet gjordes om till 300 hp.

Årskurs 1 (gavs sista gången 2006/2007)

Kurser markerade med * är obligatoriska.

Period 1

Introduktionskurs i matematik 1 p,  1MA730
*Algebra och geometri: Grundläggande algebra 3p,  1MA701
*Kemi, grundkurs 6p,  1KE714
*Grundläggande datoranvändning, del 1 (1p),  1MB021
*Grundläggande bioteknik och bioinformatik 2 p, 1MB541
 

Period 12

*Cellbiologi 10 p,  1MB150
 

Period 13

*Endimensionell analys, del 1 (4p),  1MA700
*Organisk kemi med analytiska tekniker, del 1, 4p,  1MB110
*Grundläggande datoranvändning, del 2 (1p) 2p,  1MB021
 

Period 14

*Endimensionell analys, del 2 (2p) 6p,  1MA700
*Organisk kemi med analytiska tekniker, del 2 (2p) 8p,  1MB110
*Algebra och geometri: Linjär algebra 3 p,  1MA701
 

Årskurs 2 (gavs sista gången 2007/2008)

Period 21

*Mekanik I 5 p,  1TF700
*Flerdimensionell analys, del 1 (3p) 6p,  1TF700
*Organism- och populationsbiologi 2 p  1MB191
 

Period 22

*Flerdimensionell analys, del 2 (3p), 6p  1MA520
*Programmeringsteknik I 4 p  1TD753
*Ordinära differentialekvationer 2 p  1MA720
 

Period 23

*Matematisk statistik 3 p  1MS701
*Programmeringsteknik II 4 p  1TD770
*Beräkningsvetenskap I 4 p  1TD754
 

Period 24

*Sannolikhetslära och stokastiska processer 4 p  1MS704
*Fouriermetoder 3 p  1MA704
*Termodynamik 3 p  1MB201
 

Årskurs 3 (ges sista gången 2008/2009)

Period 31

*Datastrukturer 4 p/6 hp  1MB026
*Beräkningsvetenskap II 4p/6hp  1TD755
*Diskreta strukturer inom Bioinformatik 3 p/4,5 hp  1MB302
 

Period 32

*Kemisk struktur och bindning 4p/6hp  1MB590
*Databasteknik 6p/9hp  1MB025
 

Period 33

*Molekylär och statistisk mekanik 4p/6hp 1MB280 
*Reglerteknik 3p/4,5hp  1MB290
*Molekylärbiologi, del 1 (2p/3hp)  1MB608
 

Period 34

*Molekylärbiologi, del 2 (4p/6hp) 6p/9hp  1MB608
*Bioinformatisk metodik 5 p/7,5hp  1MB543
 

Årskurs 4 (ges sista gången 2009/2010)

Period 41

Multivariat dataanalys och försöksplanering 7,5 hp 1MB607 
Diskreta strukturer inom Bioinformatik II 7,5 hp 1MB304 
Fylogenianalys 7,5 hp  1MB601
 

Period 42

Lärande system för molekylär dataanalys 7,5 hp  1MB421
eller
RNA – biologi, kemi och evolution 7,5 hp  1MB610

Kunskapsbaserade system inom Bioinformatik 7,5 hp 1MB602 

Period 43

Tillämpad bioinformatik 7,5 hp 1MB603 
Molekylär evolution 7,5 hp  1MB426
 

Period 44

Booleska metoder inom bioinformatik 7,5 hp  1MB605
Dynamiska biologiska nätverk 7,5 hp  1MB606
 

Årskurs 5 (gavs sista gången 2010/2011)

Period 51

*Examensarbete 30 hp