Civilingenjörsprogrammen Molekylär bioteknik och Bioinformatik

Tre huvudkategorier av X-studenter

Beroende på när du antogs till Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik eller Bioinformatik så tillhör du en av tre huvudkategorier av X-studenter. För att du lätt ska kunna avgöra vilken information på våra websidor som gäller just dig så beskriver vi här de olika studentgrupper som finns inom X-programmen.

Antagen hösten 2006 eller tidigare

Du som antogs till Molekylär bioteknik respektive Bioinformatik hösten 2006 eller tidigare läser något av de 4,5 åriga programmen (vilket motsvarar totalt 270 hp). I och med läsåret 2010/2011 upphörde i praktiken programmen helt.

Kurstablå Molekylär bioteknik
Kurstablå Bioinformatik

Antagen hösten 2007 eller 2008

Du som antogs till Molekylär bioteknik (X1) respektive Bioinformatik (X2) hösten 2007 eller hösten 2008 läser på 5-åriga program (totalt 300 hp). Läsåret 2012/2013 ges årskurs 5 i princip sista gången på dessa program. I de 5-åriga programmen samläser X1 och X2 alla kurser under de tre första åren. Från årskurs 4 delas programmen upp i Molekylär bioteknik respektive Bioinformatik.

Kurstablå Molekylär bioteknik
Kurstablå Bioinformatik

Antagen hösten 2009 eller senare

Bioinformatik

Hösten 2009 upphörde antagningen av nya X-studenter till ett separat Bioinformatikprogram. Samtidigt ändrades bioteknikprogrammet så att det numera går att läsa bioinformatik som en specialisering de sista två åren inom Molekylär bioteknik.

Molekylär bioteknik

Från hösten 2009 sker alltså antagning till Civilingenjörsprogram enbart i Molekylär bioteknik. Hösten 2012, när dessa studenter kommer till årskurs 4, väljer de inom programmet mellan två inriktningar i Molekylär bioteknik respektive Bioinformatik.

Årskurs 4 och årskurs 5 på de två 5-åriga Civilingenjörsprogrammen (antagna 2007 & 2008) och inriktningarna inom Molekylär bioteknik som startar hösten 2009 har i princip samma innehåll.

Nya masterprogram

Parallellt med förändringarna av civilingenjörsprogrammen, enligt det ovanstående, finns numera ett Masterprogram i Bioinformatik (f.o.m. hösten 2009) och ett Masterprogram i Molekylär bioteknik (f.o.m. hösten 2010).

Examensbeteckningar och samläsning

Du som antagits till Bioinformatik hösten 2008 eller tidigare, får en civilingenjörsexamen i Bioinformatik (Master of Science in Bioinformatics Engineering). Även de som i framtiden läser inriktningen Bioinformatik inom Civilingenjörsprogrammet Molekylär bioteknik kommer att få ut sin examen i bioinformatik.

Masterprogrammen har tillträdeskrav som innebär att studenter med varierande studiebakgrund kan antas. Programmen leder till en masterexamen (Master of Science) och inte till en civilingenjörsexamen. Masterprogrammen i Bioinformatik och Molekylär bioteknik är dock nära kopplade till X-programmet. Från läsåret 2010/2011 kommer masterstudenterna att samläsa med årskurs 4 och 5 på den bioinformatiska inriktningen inom Molekylär bioteknik. Masterprogrammet i Molekylär bioteknik kommer på motsvarande sätt att samläsa kurser med årskurs 4 och 5 på Civilingenjörsprogrammet i Molekylär bioteknik f.o.m. läsåret 2010/2011.