Studenter vid bord i park

MEME

Programmet Erasmus Mundus-master i evolutionsbiologi (MEME) är en forskningsinriktad internationell utbildning inom evolutionsbiologi kopplad till EU:s mundusstipendier. Liksom inriktningen evolutionsbiologi inom masterprogrammet i biologi integrerar MEME områden som evolutionär ekologi, genomik, makroevolution och utvecklingsbiologi.

Läs mer på programmets europeiska webbsida.

Senast uppdaterad: 2022-12-16