Masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Masterprogrammet i tillämpad bioteknik omfattar två läsår och startar i slutet av augusti. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 till 45 högskolepoäng (hp). Teoristudier, seminarier och praktiska övningar är integrerade i kurserna. Alla kurser ges på engelska och innehåller skriftliga eller muntliga prov.

Kurserna nedan gäller från HT18. Se senaste, och äldre, studieplaner på TekNat:s hemsida för utbildnings- och studieplaner.

År 1

Termin 1

Period 1
Trender i molekylärbiologi och bioteknik, 15 hp - 1BG396

Period 2
Makromolekylers struktur och funktion, 15 hp - 1BG349

Termin 2

Period 3
Bioteknologiskt projekt, 5 (av 10) hp - 1BG357
En av nedanstående kurser:
Immunteknik, 10 hp - 1MB463
Syntetisk biologi, 10 hp - 1MB433

Period 4
Innovationsledning och entreprenörskap, 10 hp - 1TE769
Bioteknologiskt projekt, 5 (av 10) hp - 1BG357

eller
Examensarbete D i Tillämpad bioteknik, 15 hp - 1BG353
(Endast för studenter som ska ta ut magisterexamen)

År 2

Termin 3

Period 1
Protein engineering, 15 hp - 1BG301
Toxikologi D, 15 hp - 1BG381
Genetisk och molekylär växtbiologi, 15 hp - 1BG511
Biosensorer, 5 hp - 1KB446
Nanobioteknik, 10 hp - 1KB457

Period 2
Mikrobiologi, 15 hp - 1BG307
RNA - struktur, funktion och biologi, 15 hp - 1BG388
Bioinformatiska analyser I, 5 hp - 1BG311

eller
Examensarbete E i tillämpad bioteknik, 15 (av 45) hp - 1BG355

Termin 4

Period 3
Immunologi, 15 hp - 1BG313
Molekylär cellbiologi, 15 hp - 1BG320
Bioinformatiska analyser IIa, 5 hp - 1BG337
Syntetisk biologi, 10 hp - 1MB433
Immunteknik, 10 hp - 1MB463

Period 4
Molekylärmedicinsk infektionsbiologi, 15 hp - 1BG326
Genomfunktion, 15 hp - 1BG322
Proteinbioteknologi, 10 hp - 1KB768
Proteinbioteknik, 10 hp - 1KB762

eller (period 3 och 4):
Examensarbete E i tillämpad bioteknik, 30 hp - 1BG354
Examensarbete E i tillämpad bioteknik, 30 (av 45) hp - 1BG355

Ytterligare valbara kurser under år 2

Bioinformatik på nätet, 5 hp - 1BG425
Projekt i laborativ syntetisk biologi I, 15 hp - 1MB205
Projekt i laborativ syntetisk biologi II, 15 hp - 1MB405

Individuella kurser
Bibliografiskt projekt i tillämpad bioteknik, 5 hp - 1BG356
Forskningspraktik i biologi, 10, 15 och 20 hp 

Senast uppdaterad: 2022-02-03