Examensarbete för masterexamen i molekylär bioteknik 15/30/45 hp

Program: Masterprogrammet i molekylär bioteknik
Poäng: 15 / 30 / 45 hp
Kursplaner: Examensarbete D i molekylär bioteknik, 15 hp / Examensarbete E i molekylär bioteknik, 30 hp / Examensarbete E i molekylär bioteknik, 45 hp

Allmänt
Examensarbetet ska ge träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Det ska också förmedla kontakt med forskning och utvecklingsarbete. För många studenter fungerar det som en språngbräda till fortsatt forskning eller den första anställningen. Examensarbetet kan göras antingen inom universitetet eller utanför, t.ex. på ett företag eller en myndighet. Det finns också goda möjligheter att göra examensarbetet utomlands.

Det finns en rad olika alternativa kurskoder. Kontakta din examensarbeteskoordinator om du är osäker på vilket examensarbete som passar dina utbildningsplaner.