Färdiga rapporter 2009

Env. tox 135 – Lina Risbecker
"Organiska miljögifter i Dalälven - Inledande undersökningar" 
Arbetet

Env. tox 134 – Hanna Andersson
"Evaluation of the SOCOPSE Decision Support System - A case study of nonylphenol in the river basin of Viskan" 
Arbetet

Env. tox 133 – Feiya Luo
"Developmental Neurotoxicity of Nicotine in Neonatal Mice: Comparison Males and Females and Altered Susceptibility to Paraoxonat Adult Age" 
Arbetet

Env. tox 132 – Kajsa Guterstam
"Phasing out toxic chemicals - A study of methodotologies in various companies" 
Arbetet

1446 – Jessica Bergman
"Hur vet bakterier vilka gener de ska slå på och av om maten minskar?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1445 – Annie Pettersson
"Lever-X-receptorns roll i regleringen av metabolism i fettceller." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1444 – Sarah Petersson
"Ett steg framåt mot ett nytt HIV-vaccin"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1443 – Frida Dalin
"Diagnostisering av ovanliga autoimmuna sjukdomar." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1441 – Prasad Srikakulapu
"Fc specific receptors for IgG and IgE and their appearance during early mammalian evolution"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1439 – Diana Rubene
"Kan ljusets färg påverka hur en fågel ser?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1437 – Peter Yohanoun
"Blågröna alger - på gott och ont"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1436 – Balaji Chandra Sekhar Sinhadri
"Effect of valporic acid on recombinant protein expression in mammalian cells"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1435 – Candice Andersson
"Why do males and females look different: Sex-biased gene expression in chicken"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1434 – Maiju Niiniskorpi
"Sockerchock. En väg till artrikare miljöer"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1430 – Johan Älvgren
"Tidsutnyttjande i olika habitat för Chobes elefantpopulation"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1429 – Evan Mati
"Färgväxter i Kurdistan, Irak"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1428 – Nathalie Böwer
"Ny signalväg för självregenerering av embryonala stamceller. Arbetet offentliggörs 2010-05-02." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1426 – Esther Pharasyn
"In search of a key. Investigation into the molecular mechanism setting off cell division in the archaeon Sulfolobus acidocaldarius"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1422 – Emma Persson
"Characterization of expression pattern of serotonin receptor 1d in the mouse brain and spinal cord." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1421 – Xiaodong Ma
"Investigating functions of the protein FilP in Streptomyces"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1418 – Hrishikesh Bartake
"From amniotic fluid cells to personalized organs"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1416 – Sahar Ardabili Asl
"Development of a microfluidic-basedimmunoassay to capture bacteria." 
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1414 – Yin Yuan
"Interaction between inbreeding and assortative mating in the Cowpea Weevil Callosobruchus maculatus"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1413 – Hamidreza Razzaghian
"How do stem cells become neurons?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1411 – Yu-Jen Lee
"Analysis of comb development in chicks with the Pea-comb dominant mutation."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1409 – Alexandros Panagakos
"Effect of kinship and aggressive interactions on feather growth in a group-living bird species"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1408 – Hanna Hörnberg
"Karakterisering av det nyligen upptäckta proteinet P4 med hjälp av knockoutmöss. Arbetet publiceras på hemsidan 2014-09-03."
Populärvetenskaplig sammanfattning

1403 – Pontus Skoglund
"Sekvensering och analys av genomiskt DNA från en stenåldershund"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1402 – Eleftheria Palkopoulou
"Mapping the Z-chromosome of the two closely related European black and white flycatchers provides insight into their speciation"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1398 – Xiaomeng Li
"Fast and strong? Vegetative resource allocation and phenology in Clarkia (Onagraceae)"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1397 – Tianhong Gong
"What underlines the morphological diversity of crossbills?"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1394 – Pádraic Corcoran
"Divergence population genetics of the genus Capsella"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1393 – Michael Stocks
"Interpreting patterns of genetic variation to reveal the evolutionary histories of spruce species on the Qinghai-Tibetan Plateau"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1392 – Mohammed Elgilani
"The effect of bacterial infection on mast cell gene expression"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1389 – David Cayón Díaz
"Morphological analyses of modifications in signal crayfish mandible in relation to feeding habits"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1382 – Kapil Dev Kampe
"Translationally controlled tumour protein versus palmitate in type 2 diabetes mellitus"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1381 – Sara Engström
"Unik uppgradering av laboratorieinstrument utvärderad"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1378 – Zhoupeng Xie
"A potential human-infecting bacterium - Bartonella grahamii."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1376 – Michael Thorpe
"Hematopoietic serine proteases: a functional and evolutionary analysis"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1375 – Konstantin Tomanov
"Allergy profiling: the butler left two sets of fingerprints"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1373 – Eric Pederson
"GFP Detection Quantification, and Localization within hupSL Promoter Deletion Constructs in Nostoc punctiforme PCC 73102"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1364 – Marlen Adler
"Spontaneous Carbapenem Resistance Evolution in ESBL-Producing Bacteria"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1362 – Xin Lan
"How different species of the messenger RNA of human glutathion transferase A3-3 are generated"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1359 – Francisco Manuel Sánchez de Oria
"Transcription response in the TGF-beta pathway"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1356 – Björn Lundmark
"De gotländska havsöringarnas genetiska populationsstruktur"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1355 – Erik Andersson
"Habitatpreferenser hos den svenska kornknarren (Crex crex)"
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

1349 – Karolin Bergenstråhle
"Gula stafylokocker - en vanlig orsak till matförgiftning."
Populärvetenskaplig sammanfattning • Arbetet

Senast uppdaterad: 2023-10-18