Examensarbete för masterexamen i biologi

Program: Masterprogrammet i biologi
Poäng: 15 / 30 / 45 / 60 hp

Examensarbetet ska ge träning i att planera, genomföra och redovisa ett självständigt arbete. Det ska också förmedla kontakt med forskning och utvecklingsarbete. För många studenter fungerar det som en språngbräda till fortsatt forskning eller den första anställningen. Examensarbetet kan göras antingen inom universitetet eller utanför, t.ex. på ett företag eller en myndighet. Det finns också goda möjligheter att göra examensarbete utomlands.

Det finns en rad olika alternativa kurskoder. Kontakta någon av examensarbeteskoordinatorerna om du är osäker på vilket examensarbete som passar dina utbildningsplaner.

Examensarbeten kan påbörjas något av datumen nedan. Är examensarbetet utformat på ett sådant sätt att ett annat startdatum krävs är du välkommen att ta upp det med din koordinator.

HT 2022
29 augusti
19 september
10 oktober
31 oktober
21 november
12 december
2 januari

Kursplaner

Koordinatorer

Cellbiologi, genetik, mikrobiologi och molekylärbiologi

David van der Spoel
Avdelningen för beräknings och systembiologi, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (ICM)
018 - 471 4205, david.vanderspoel@icm.uu.se

Ekologi, limnologi, natur- och miljövård, evolutionsbiologi, populationsbiologi och systematik

Richard Svanbäck
Forskningsprogrammet för zooekologi, Institutionen för ekologi och genetik
018-471 2938, richard.svanback@ebc.uu.se

Fysiologi, immunologi, organismbiologi, toxikologi samt miljötoxikologi

Lage Cerenius
Avdelningen för jämförande fysiologi, Institutionen för organismbiologi
018 - 471 2804, lage.cerenius@ebc.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-09-02