Masterprogrammet i bioinformatik

Bioinformatikprogrammet omfattar två läsår och startar i slutet av augusti. Kurserna under det första året tas löpande i den ordning de presenteras nedan. Utbildningen avslutas med ett examensarbete om 30 till 45 högskolepoäng (hp). Teoristudier, seminarier och praktiska övningar är integrerade i kurserna. Alla kurser ges på engelska och innehåller skriftliga eller muntliga prov.

Kurserna nedan gäller från HT22. Se senaste, och äldre, studieplaner på TekNat:s hemsida för utbildnings- och studieplaner eller programmets sida i kurskatalogen. 

År 1

Det första året inleds med en startkurs som är individuellt utformad så att du kan fånga upp de områden du inte har i din kandidatexamen och som du kommer att behöva för det fortsatta arbetet (se behörighetskraven för att få en uppfattning om vad som behövs).

Efter startkursen kommer du att ta ett antal kurser i bioinformatik. Programmet bygger vidare på kurser och erfarenheter från tidigare civilingenjörsprogram och masterprogram.

Ingång för studenter med biologibakgrund:

Termin 1

Period 1

Period 2

1DL301 och 1TD349 är för studenter med biologibakgrund.

Ingång för studenter med datavetenskaplig bakgrund:

Termin 1

Period 1

1MB439 är för studenter med datavetenskaplig bakgrund.

Period 2

Termin 2 (bägge ingångarna)

Period 3

Period 4


År 2

År två avslutas med ett examensarbete på 30–45 hp, där du får en riktigt bra chans att tillämpa dina kunskaper i bioinformatik på verkliga biologiska frågor, antingen på ett företag eller på en forskningsavdelning vid universitetet.

Innan du börjar ditt examensarbete har du möjlighet att välja andra kurser i exempelvis biologi, bioinformatik, datavetenskap eller matematik/statistik – alternativen är många.

Du kan som ett alternativ även välja att göra ett individuellt litteraturprojekt och/eller forskningspraktik som en upptakt till ditt examensarbete.

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3 och 4

Examensarbetet börjar i slutet av oktober (45 hp) eller mitten av januari (30 hp) och skall vara avslutat och presenteras i början av juni. Studenten kan välja att utföra arbetet i en forskargrupp inom vår fakultet eller vid en forskningsavdelning på ett av de bioteknikföretag som programmet samarbetar med.

Individuella kurser

Utöver de obligatoriska och valbara konventionella kurserna i programmet kan du också läsa individuella kurser. De ger möjlighet att på ett flexibelt sätt profilera och "spetsa" den personliga utbildningsprofilen ytterligare.

Senast uppdaterad: 2022-02-03