Masterceremoni

Bilder från IBGs ceremonier finns på www.flickr.com/photos/ibguppsala/albums.

2015

Foto: Per Enström

2014

Foto: Lena Henriksson

2013

Gruppfoto 2013

Foto: Per Enström

2012

Gruppfoto 2012

Foto: Tobias Jakobsson

2011

Gruppfoto 2011

Foto: Tobias Jakobsson

2010

Gruppfotot från det här året har tyvärr gått förlorat.

2009

Gruppfotot från det här året har tyvärr gått förlorat.

2008

Gruppfoto 2008

Foto: Ola Lundström

2007

Gruppfoto 2007

Foto: Ola Lundström

Senast uppdaterad: 2023-09-29