Masterexamen

En masterexamen är på exakt 120 hp och är en fortsättning på en kandidatexamen. Därför krävs det att du har en kandidatexamen för att kunna ta ut en master. Av de 120 hp som ingår i en examen måste 60 hp vara inom huvudområdet. 30 hp måste vara examensarbetet. Upp till 30 hp inom masterprogrammet får bestå av kurser på grundläggande nivå.

Magisterexamen

En magisterexamen kräver att du har en kandidatexamen samt ytterligare 60 hp, varav minst 45 hp på avancerad nivå. Av dessa kurser måste minst 30 hp vara inom huvudområdet och 15 hp examensarbetet.

Ansökan om examensbevis

Du ansöker om examensbevis hos Examensenheten via en blankett som du kan få på IBG:s kansli, av studievägledaren, på studerandeexpeditionen eller på universitetets centrala hemsida.

När du ansöker om examensbevis så måste du skicka med:

  • Personbevis (Utländska medborgare kan i stället skicka en vidimerad* kopia av passet.)
  • Registerutdrag i original på alla kurser tagna vid andra högskolor, alternativt vidimerad* kopia. Oavsett måste det vara på både svenska och engelska.
  • Bevis på eventuella tillgodoräknanden, i form av vidimerad kopia på beslutet.

(*Vidimera innebär att två personer går i god för att kopian är äkta och identisk med originalet. Detta görs genom att dessa två skriver under på alla sidor av kopian.)

En viktig detalj är att om du vill ta ut din examen vid Uppsala universitet så måste din sista kurs innan examen vara registrerad och examinerad vid detta universitet. Därför är det viktigt att planera så att dina kurser inrapporteras i rätt ordning. Kontakta studievägledarna om du har funderingar kring detta.

Räkna med att det tar ungefär 1-2 månader innan examensbeviset kan utfärdas.

Behåll kontakten med Uppsala universitet

Bara för att du blir klar och tar ut din examen måste inte all koppling till universitetet och din tid här klippas bort! Uppsala universitet behåller gärna kontakten med sina gamla studenter (alumner) och det gör också IBG.

Genom Alumndatabasen är det möjligt att behålla kopplingen till universitetet och på precis den nivå nivå du själv önskar. Skulle det vara roligt att komma tillbaka och träffa gamla kursare? Kanske hålla en kortare presentation om vad du gör nu eller hur du kom dit för de som studerar nu? Uppleva en sittning igen?

Oavsett vilket så rekommenderas att du går in på Alumndatabasen och registrerar dig. Där kan du bland annat gå med i olika föreningar och nätverk som du varit aktiv i som student, från nationerna till BÄR och X-sektionen med flera.

Uppsala universitets alumnsidor

Filosofie magister

Följande krav gäller för en magisterexamen i biologi enligt ”det gamla systemet”

  • En fil. mag. är en examen baserad på 4 års studier och kräver att du totalt har minst 240 hp.
  • Minst 120 hp av dessa måste vara inom biologi.
  • Det krävs normalt att minst 60 hp av biologipoängen är på fördjupningsnivå (C-eller D-nivå), och att av dessa ska minst 30 hp vara på D-nivå. (OBS att Examensarbete MN3, 30hp, är på D-nivå)
  • Det skall också ingå ett examensarbete på 30 hp, alternativt två arbeten på 15 hp vardera.
  • Dessutom måste 30 hp i ett biämne inkluderas. Mer om huvudämne och biämne hittar du till höger i listan.