Masterprogram

Masterprogram

Välkommen till programsidorna för våra masterprogram för dig som redan studerar på något av våra program. Letar du efter information för dig som söker till programmen hittar du den informationen på våra utbildningssidor.

På de här sidorna hittar du all information rörande dig som masterstudent som du kan tänkas behöva under din tid på programmet. Här finns alla kurser inom ditt program, anvisningar och information om examensarbete, m.m.

Du hittar mer specifik information för ditt program på länkarna nedan.

Alumnenkät, program på avancerad nivå 2012

Under sommaren 2012 gjordes en enkät om Masterprogrammen i biologi, tillämpad bioteknik, bioinformatik och molekylär bioteknik. Med 100 svarande och många bra kommentarer på de öppna frågorna skapades ett bra underlag i vårt fortsatta arbete med att utveckla masterprogrammen.

Enkätsammanställningen ligger nu här på webben.

Alumnenkät, program på avancerad nivå 2012

De 100 kr i uppmuntringspengar som varje svarande fick skänka till en ideell organisation, har fördelats enligt följande:

Organisationer som de svarandes 100 kr har satts in till:
Svarsalternativ Antal Summa, SEK
Cancerfonden 25 2500
Läkare utan gränser 30 3000
Vi-Skogen 2 2000
WWF 34 3400
Svenska Naturskyddsföreningen 3 300
Insamlingsstiftelsen Hästforskning 1 100
Födelsefonden Akademiska sjukhuset 1 100
Senast uppdaterad: 2021-12-06