Kurser inom ämneslärarprogrammet för åk 7-9

Intaget på ämneslärarprogrammet åk 7-9 "har lagts på is" pga svagt intresse för inriktningen, dock får man även behörighet att undervisa på högstadiet genom att läsa: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot Gymnasieskolan.

En ämneslärare för åk 7-9 kommer att ha tre ämnen: ett huvudämne à 90hp och två biämnen à 45hp. Hur din biologistudier kommer att se ut beror på om du har biologi som huvud- eller biämne.

Biologi som huvudämne

Du kan börja dina ämnesstudier antingen på höst eller vår, men din studiegång kommer att se lite olika ut beroende på när du startar. Du inleder på samma sätt som ämneslärare för gymnasiet i biologi och naturkunskap, vilka du också kommer att samläsa med. Kemi är ett förkunskapskrav för cellbiologi, så dina biologistudier kommer även att innehålla kemistudier. Detta gör det lämpligt att ha kemi som ett av dina biämnen.

Studiegång med start på höstterminen

Hösttermin 1
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5hp)
Laborationer i biologi (7,5hp) ej obligatorisk

Vårtermin 1
Kemi (30hp)

Sommar 
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Hösttermin 2
Cellbiologi (15hp)
Fysiologi (15hp)

Vårtermin 2 
Kärnkurser

Höstermin 3 
Påbyggnadskurs i biologi (15hp)
Självständigt arbete i biologi (15hp)

Vårtermin 3
Fortsatta studier beroende på vilka ämnen du kombinerar med biologi


Studiegång med start på vårterminen

Vårtermin 1 
Kemi (30hp)

Hösttermin 1 
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5hp)
Laborationer i biologi (7,5hp) ej obligatorisk

Vårtermin 2
Kärnkurser

Sommar 
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Höstermin 2 
Cellbiologi (15hp)
Fysiologi (15hp)

Vårtermin 3
Påbyggnadskurs i biologi (15hp)
Självständigt arbete i biologi (15hp)

Hösttermin 3
Fortsatta studier beroende på vilka ämnen du kombinerar med biologi

Sommarkursen, Floristik och faunistik L (7,5hp), läses lämpligast första sommaren, men kan även läsas senare om första sommaren skulle vara olämplig. Kursen är dock obligatorisk i din examen.

Du kommer att ha möjlighet att ta ut en kandidatexamen i biologi.


Biologi som biämne

Du kommer som lärare för åk 7-9 att ha ett huvudämne och två biämnen. Sammansättningen av kurser på dina två biämnen kommer att se olika ut. Det ena biämnet (A) kommer att bestå av 45hp rena ämneskurser, medan ditt andra biämne (B) kommer att bestå av 30hp rena ämneskurser och 15hp självständigt arbete. Detta självständiga arbete kommer att knyta ihop alla dina ämnen (även didaktik) och kommer inte att vara ett självständigt arbete i ren biologi.

Biologi som biämne - variant A.

Höstermin 
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5hp)
Laborationer i biologi (7,5hp) ej obligatorisk

Sommar
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Vårtermin (alternativt hösttermin) 
Fysiologi (15hp) alt. Cellbiologi (15hp) (bereonde på huvudämne


Biologi som biämne - variant B.

Höstermin 
Biologi A: mönster, processer och didaktik (22,5hp)
Laborationer i biologi (7,5hp) ej obligatorisk

Sommar
Floristik och faunistik L (7,5hp)

Vårtermin (alternativt hösttermin):
Självständigt arbete där du integrerar alla dina ämnen

Senast uppdaterad: 2023-09-29