Färdiga rapporter 2022

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 22-001 - Eva Flink
"Analys av läroböcker för Naturkunskap 1a1 - En tematisk textanalys av läroböckers perspektiv på innehållet"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 22-001

IBG-LP 22-002 - Julia Åström
"Läromedelsanalys - Hälsa i naturkunskap"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 22-002

IBG-LP 22-003 - Nils Hammarberg
"Evolutionsundervisning i gymnasieskolan för elever med samhällsvetenskaplig inriktning"
Handledare: Katarina Andreasen
Arbete IBG-LP 22-003

IBG-LP 22-004 - Hanna Larsson
"Lärobokens uppgiftstyper - En kvalitativ innehållsanalys av läroboksuppgifter i naturkunskap 1b"
Handledare: Henning Blom
Arbete IBG-LP 22-004

IBG-LP 22-005 - Linus Rolander
"Vad hände med sexualitet, samtycke och relationer på teknikprogrammet?"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 22-005

IBG-LP 22-006 - Egil Mattsson
"Reproduktionsfysiologins plats i sexualundervisningen på gymnasieskolan"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 22-006

IBG-LP 22-007 - Cecilia Andersson
"Gymnasieskolor i storstad och landsbygd - Användning av exkursioner i naturkunskaps- undervisningen"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 22-007

IBG-LP 22-008 - Emil Johansson
"Utmaningar för en likvärdig och rättvis bedömning av elevers praktiska laborativa förmågor"
Handledare: Katarina Andreasen
Arbete IBG-LP 22-008

Senast uppdaterad: 2023-03-24