Färdiga rapporter år 2021

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 21-001 - Mathilda Lidholt Wickman
"Sexualitet, samtycke och relationer - Hur examinerar biologi- och naturkunskapslärare detta område i gymnasieskolan?"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 21-001

Senast uppdaterad: 2023-04-03