Färdiga rapporter år 2020

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 20-001 - Tuva Larsson
"Handlingskraft eller förlamning"
Handledare: Katarina Andreasen
Arbete IBG-LP 20-001

IBG-LP 20-002 - Edward Motzi
"Undervisa samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll på gymnasiet"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 20-002

IBG-LP 20-003 - Agnes Ärlebrandt
"Naturkunskapslärares erfarenheter av troende elever"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 20-003

Senast uppdaterad: 2023-03-23