Färdiga rapporter år 2019

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 19-001 - Siri Welch
"Sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling i läroböcker i naturkunskap - En kritisk diskursanalys"
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 19-001

IBG-LP 19-002 - Hilda Nordgren
"Klimatförändringar och naturkunskap – undervisning i gymnasieskolan"
Handledare: Katarina Andreasen
Arbete IBG-LP 19-002

IBG-LP 19-003 - Axel Johansson
"Biologisk mångfald i läroböcker för Naturkunskap 1b"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 19-003

IBG-LP 19-004 - Isak Hemmingsson
"En komparativ läromedelsanalys av två digitala läroböcker i Naturkunskap 1b"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 19-004

IBG-LP 19-005 - Hannah Jarvis
"Att linda in eller inte? – En studie av lärares förhållningssätt till elevers klimatoro vid undervisning om hållbar utveckling."
Handledare: Elisabeth Långström
Arbete IBG-LP 19-005

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23