Färdiga rapporter år 2018

Examensarbeten utförda i IBG:s regi

En del finns tillgängliga via länk, medan andra kan man begära genom att skicka ett e-brev till Ronny Alexandersson, IBG (se nedan).

IBG-LP 18-001 - Sara Fagerlund
"Hur bidrar naturkunskap till miljösmarta matval hos gymnasieelever?"
Handledare: Ronny Alexandersson
Arbete IBG-LP 18-001

IBG-LP 18-002 - Sofia Forngren
"Kognitiv neurovetenskap i skolan"
Handledare: Brita Svensson
Arbete IBG-LP 18-002

För mer information kontakta:
Alexandersson, Ronny (ronny.alexandersson@ibg.uu.se)

Senast uppdaterad: 2023-03-23